Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Oddziały szpitalne

Informacje o SOR

Kierownik SOR:  lek. Mariusz Margol - specjalista medycyny ratunkowej

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr pielęgniarstwa Jolanta Suska - specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego

Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, udziela świadczeń zdrowotnych, polegających na wstępnej diagnostyce oraz podejmowaniu  działań terapeutycznych w zakresie niezbędnym do stabilizacji funkcji życiowych pacjentów  znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (Rozporządzenie MZ w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego z dnia 27 czerwca 2019).

Oddział zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i podjazdu specjalistycznych  środków transportu sanitarnego, z przystosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Oddział posiada całodobowe lądowisko.

W skład SOR wchodzą obszary:

- segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć

- resuscytacyjno-zabiegowy

- wstępnej intensywnej terapii

- terapii natychmiastowej

- obserwacji

- konsultacyjny

- zaplecze administracyjno-gospodarcze

- stanowisko dekontaminacji, przystosowane dla osób niepełnosprawnych (natrysk, wózek-wanna)

- obszar do prowadzenia segregacji medycznej

 

W lokalizacji oddziału zapewnia się możliwość krótkotrwałej izolacji pacjenta, u którego stwierdzono chorobę zakaźną lub z podejrzeniem zachorowania na chorobę zakaźną.

 

TRYB OBSŁUGI PACJENTÓW SOR

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym prowadzona jest segregacja medyczna pacjentów (tzw. TRIAGE).

* Osoby zgłaszające się do SOR, pobierają w automacie biletowym bilet z oznaczeniem indywidualnego numeru oraz czasu przybycia do oddziału.

* Pacjent niezwłocznie poddawany jest segregacji medycznej (pielęgniarka, ratownik medyczny),
w przebiegu której ocenia się stan zdrowia pacjenta i ustala priorytet udzielania świadczeń zdrowotnych – oznaczenie kategorii. Ocena powinna zawierać kompleksowy zbiór  informacji, odzwierciedlając pełny obraz danego przypadku, rozpoczynający się od pierwszej chwili kontaktu z pacjentem.

* Personel  dokonuje rejestracji pacjenta.

* Pacjent oczekuje na pierwszy kontakt z lekarzem i  kolejne etapy  udzielania świadczeń medycznych.

 

Oznaczenia Kategorii Oceny Pacjentów w obszarze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego ZOZ w Łęczycy przedstawiają się następująco:

Oznaczenia Kategorii Oceny Pacjentów


Prawidłowo wdrożony TRIAGE obejmuje proces decyzyjny oparty na analizie objawów. Jest procesem dynamicznym, na podstawie którego można dokonać prawidłowego określenia kategorii oraz modyfikacji, jeśli stan pacjenta się zmienia.

Pacjent zgłaszający się do SOR powinien dysponować dokumentem tożsamości

Kontakt

Rejestracja:
24 388-26-01 wew. 192/195
Pielęgniarka oddziałowa:
24 388-26-01 wew. 197
E-mail kontaktowy:
sor@zozleczyca.pl
Sekretariat:
-
Logo placówki ZOZ Łęczyca
Dla specjalistów
Oferty pracy