ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64

Darowizny prosimy wpłacać na konto: 
77 1130 1163 0014 7046 6420 0002


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy zrealizował zadanie pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”.

          

            W ramach tego projektu zmodernizowano cztery budynki: administracyjno-gospodarczy, magazynów, tlenowni i trafo z agregatem.

            W obiektach wykonano następujące przedsięwzięcia: ocieplenie stropodachów, ocieplenie ścian zewnętrznych, zamurowanie okien i drzwi, wymianę okien i drzwi, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż zaworów termostatycznych, wprowadzono zarządzanie energią poprzez regulację pogodową, strefowy podział instalacji c.o., opomiarowanie zużycia energii oraz zdalny nadzór nad parametrami instalacji c.o.

            Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii, zmniejszenia zużycia emisji CO2, poprawy warunków użytkowania budynku, wpłynie na promowanie nowych technologii w budownictwie oraz poprawi świadomość ekologiczną pracowników       i mieszkańców Łęczycy.

            Efekty ekologiczne zadania:

·       Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1659,2 GJ/rok,

·       Zmniejszenie emisji CO2: 109,59 MJ/rok,

·       Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej: 2148,52 GJ/rok.

Efekty rzeczowe modernizacji:

·       Powierzchnia budynków objętych termomodernizacją: 3339,71 m2,

·       Liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej ponad 500 m2: 1 szt.,

·       Liczba budynków publicznych o powierzchni całkowitej do 250 m2: 3 szt.,

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

zrealizował zadanie pn.

 

Unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie ścieków w okresie październik 2021- marzec 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie refundacji poniesionych kosztów i realizowany w ramach Programu priorytetowego pn.:

Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa edycja II

 

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zakres Projektu obejmował:

utylizację odpadów medycznych


odprowadzenie ścieków

 

Wartość zrealizowanego zadania:          209.977,86 zł


Wartość dofinansowania z WFOŚiGW:       207.877,00,-zł

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

lipiec 2022 r.


Informacja

Łęczyca, 20 lipca 2022r.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, że pozyskał środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 15 000,00 (piętnaście tysięcy złotych 00/100) na zakup 2 rejestratorów holterowskich i zestawu do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi.
Zespół Opieki Zdrowtnej w Łęczycy uruchamia porody rodzinne

Rodzącej może towarzyszyć jedna osoba.


Poniższe wytyczne zostały przygotowane w trosce o zdrowie pacjentek, noworodków oraz personelu medycznego.

Ze względu epidemiologicznych osoba towarzysząca nie powinna posiadać objawów infekcyjnych, ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV2 ważny 48 godzin przed porodem bądź ujemny test antygenowy ważny 24 godziny przed porodem.

Brak ujemnego wyniku testu przesiewowego lub testu PCR skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

Osobę towarzyszącą obowiązuje maseczka ochronna FFP2, fartuch ochronny, przestrzeganie higieny rąk oraz utrzymanie conajmniej 1,5 m dystansu w kontakcie z innymi osobami.

Osoba towarzysząca może przebywać nie dłużej jak 1 godzinę po porodzie.

Umożliwiamy wykonanie testu antygenowego.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GRUPY NA FACEBOOK:

Położne ZOZ Łęczyca

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

zrealizował zadanie pn.

 

Modernizacja infrastruktury i urządzeń związanych z magazynowaniem odpadów medycznych
wraz z utylizacją odpadów medycznych i odprowadzeniem ścieków

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie refundacji poniesionych kosztów i realizowany w ramach
Programu priorytetowego pn.:

Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

 

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zakres Projektu obejmował:

- modernizację infrastruktury i urządzeń związanych z magazynowaniem odpadów medycznych

- utylizację odpadów medycznych

- odprowadzenie ścieków

 

Wartość zrealizowanego zadania:          283 464,13

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW:       280 628,-

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

kwiecień 2021 r.Szanowni Państwo,

       Uprzejmie informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy realizuje szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19.

       Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 realizowanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy prosimy o kontakt z punktem szczepeiń pod nr telefonu 24 388 26 28 lub mailowo szczepienia@zozleczyca.pl.

     

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta ? 800-190-590 ? tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

·        czym jest koronawirus

·        jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

·        co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

·        gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować

·        gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

UWAGA !!!!!

                                                                           Informacja dla Pacjentów
                                                  poradni specjalistycznych


W związku z sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwsziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Forma TELEPORADY będzie udzielona wyłącznie:


  • w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pajenta nie wyga jego osobistej obecności;
  • pacjentom kontynuującym opiekę w danej poradni specjalistycznej i wyrażają zgodę na jej udzielenie

Informacje dot. uzyskania świadczenia zdrowotnego w formie TELEPORADY można uzyskać dzwoniąc pod numer
24 388 63 97

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  ORGANIZACYJNEGO

    § 161

1.    Pacjenci zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowani przez jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podlegają ocenie klinicznej w obszarze segregacji medycznej, w którym jest przydzielona jedna z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania jej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2.    Określa się maksymalny czas podjęcia decyzji przez lekarza:

a)    lekarz dyżurny SOR decyzję o odmowie przyjęcia do oddziału lub decyzję o skierowaniu pacjenta do oddziału szpitalnego podejmuje niezwłocznie w oparciu o podjęte działania diagnostyczne i terapeutyczne (zgodnie z kategorią pilności), nie dłużej jednak, niż w ciągu 12 godzin od rejestracji pacjenta;

b)    lekarz oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na oddział niezwłocznie w oparciu o informacje lekarza dyżurnego SOR, nie dłużej jednak, niż w ciągu 6 godzin od wydania skierowania przez lekarza dyżurnego SOR.

3.    Określa się następujące zasady dla pacjentów z niską kategorią pilności:

a)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 8.00 – 18.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają poinformowani o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją pacjenta;

b)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 18.00 –8.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają skierowani do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielającego świadczeń w obszarze szpitala.

Copyright zozleczyca.pl