Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 22.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 20.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 9.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=810184a0-1633-4e63-8f98-a7f17cac6aaa )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)

- Załącznik nr 9a do SIWZ
- Załącznik nr 9b do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle edytowalne załączniki niezbędne do przygotowania oferty.Łęczyca, dn. 7.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”  (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ceef15b-3c7c-47c2-a9ef-125eebee79da )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)
- Załączniki nr 9 do  SIWZ


- Załączniki nr 10a do SIWZ
- Załączniki nr 10b do SIWZ
- Załączniki nr 11 do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki od nr 1 do nr 7 w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 22.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 12.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 3.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaŁęczyca, dn. 25.05.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami) 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=123a4e38-f65f-4cf5-b6ab-8a131d8d8701


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 19.05.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


- Informacja o wyniku postępowania – „Usługi dozoru i ochrony mienie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 24.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 23.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki edytowalne do SIWZ


Łęczyca, dn. 16.04.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)  


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 6.04.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”

 

Załącznik:

-        Zaproszenie do składania ofert

-        Załącznik nr 1 - Formularz oferty

-        Załącznik nr 2 - Wykaz usług

-        Załącznik nr 3 - Wykaz osób

-        Załącznik nr 4 - Umowa – projekt


Łęczyca, dn. 26.03.2020r.

Ogłoszenia

Do wszystkich zainteresowanych – dot. postępowania „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o wyniku postępowania – „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Łęczyca, dn. 24.03.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 20.03.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”
-Pismo przewodnie - wyjaśnienia SIWZ

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 11.03.2020r.

Ogłoszenie

Łęczyca, 06.03.2020r.

Z AP R OS Z E N I E

            Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy  poszukuje  wykonawcy  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  pomieszczeń  administracyjnych   oraz  pomieszczeń Izby Przyjęć Planowych.

            Zakres  robót  do  wykonania  w  formie  przedmiaru  robót  oraz  kosztorysu  nakładczego  do  uzyskania  w  siedzibie  ZOZ  w  Łęczycy.

            Przy  wyborze  wykonawcy  będą  brane  pod  uwagę:

- koszt  zadania, 

- termin  realizacji, 

- doświadczenie  wykonawcy, 

- zastosowane  materiały.

   Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy  oczekuje  na składanie  ofert  do  dnia  25  marca  br. do godziny 12:00

            Więcej  informacji  można  uzyskać  u  Kierownika  Sekcji  Technicznej – Pana  Jana  Gruszczelaka  lub  pod  numerem  telefonu  24 388 26 01 wew. 193  w  dni  powszednie  w  godzinach  8.00 – 12.00.

            Zakres  prac  budowlanych  zamieszczamy  poniżej.

- Zakres prac budowlanych

 

                                                                                   Z-ca  Dyrektora

                                                                       ds.  administracyjno – eksploatacyjnych

                                                                                   Wojciech  Wodziński

Ogłoszenie o zamówieniu: „Usługa ubezpieczenia ZOZ w Łęczycy”

Ogłoszenie

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Załącznik do konkursu

Informacja

 

 

 

Łęczyca, 20 grudnia 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 38/2019/QZ Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 25.11.2019r. zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.11.2019r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

1.Poradnia Diabetologiczna:

  • Prywatny Gabinet Lekarski dr n. med. Joanna Sawer-Szewczyk, 99-100 Łęczyca,

ul. E.Orzeszkowej 18.

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                Joanna Pawłowska

 

 

 

Łęczyca, 19 grudnia 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 38/2019/QZ Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 25.11.2019r. zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.11.2019r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

1.Szpitalny Oddział Ratunkowy:

  • Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski, 99-200 Kutno, ul. K.Szymanowskiego 6B/17,

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Konieczny, 91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 24/41, 

 

2. Oddział Wewnętrzny I i II:

  • LEKARZ TOMASZ KARAUDA, 99-232 Grabinka 19A,

 

 3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Konieczny, 91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 24/41, 

  • Jakub Glück Praktyka Lekarska, 91-854 Łódź, ul.Marysińska 90d/14,

 

          4. Pracownia USG (badania USG serca):

  • Prywatna Praktyka Specjalistyczna Natalia Navarro-Kuczborska, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 133,

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Szewczyk, 91-371 Łódź, ul. 11 Listopada 39/23,

  • Prywatna Praktyka Lekarska Grzegorz Nawarski, 91-360 Łódź, ul.Gipsowa 14,

 

         5. Poradnia Onkologiczna:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Robert Piotr Pierzchała, 94-047 Łódź, al.ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 61/33.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                Joanna Pawłowska

Zarządzenie 46/2019/QZ

Ogłoszenie