Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w okresie 01.01.2023r. – 31.12.2023r.

Załączniki do zarządzenia:

1 – zarządzenie Dyrektora o konkursie ofert,

2 - SWKO oddziały szpitalne – świadczenia lekarskie,

3 – formularz oferty: Oddział Wewnętrzny II,

4 – formularz oferty: Oddział Wewnętrzny I,

5 – formularz oferty: Oddział Laryngologiczny,

6 – formularz oferty: Oddział Noworodków,

7 – formularz oferty: Szpitalny Oddział Ratunkowy,

8 – formularz oferty: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

9 – wzór umowy: Oddział Wewnętrzny I,

10 – wzór umowy: Oddział Wewnętrzny II,

11 – wzór umowy: Szpitalny Oddział Ratunkowy,

12 - wzór umowy:  Oddział Laryngologiczny,

13 – wzór umowy: Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,

14 – wzór umowy: Oddział Noworodków,

15 – SWKO oddziały szpitalne – świadczenia pielęgniarskie,

16 – formularz oferty: oddziały szpitalne – świadczenia pielęgniarskie,

17 – wzór umowy: oddziały szpitalne – świadczenia pielęgniarskie,

18 – SWKO – Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,

19 – formularz oferty: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,

20 – wzór umowy: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna,

21 – SWKO – podstawowa opieka zdrowotna (POZ),

22 – formularz oferty: podstawowa opieka zdrowotna (POZ),

23 – wzór umowy: podstawowa opieka zdrowotna (poradnia POZ),

24 – SWKO – ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne AOS),

25 – formularz oferty: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne AOS),

26 – wzór umowy: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (poradnie specjalistyczne AOS),

 

 

 

 

 

 

 

 


Ogłoszenie

Ogłoszenie

Łęczyca, 18 lipca 2022r.

WYJAŚNIENIA Nr 1

dot. postępowania ZOZ.ZP.382-12/22 " Dostawa odczynników do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Ogłoszenie

Ogłoszenie

"Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii".

Załaczniki:

1. Zarządzenie Dyrektora i ogłoszenie o konkursie ofert

2. SWKO

3. Formularz oferty

4. wzór umowy

Ogłoszenie

Łęczyca, 30 maja 2022r.

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy postępowania: ZOZ.ZP.382-6/22 "Dostawa energii elektrycznej do obiektów Zespołu opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Ogłoszenie

Łęczyca, 29 kwietnia 2022r.

Dot. postepowania przetargowego : ZOZ.ZP.382-2/22 "Dostawa Sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy".

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Łęczyca, 29 kwietnia 2022r.

Dot. postepowania przetargowego : ZOZ.ZP.382-2/22 "Dostawa Sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy".

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA

                                                                                                                                     Łęczyca, 21 kwietnia 2022r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

DOTYCZY :  ZOZ.ZP.382-5/22/C  "Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG dla dorosłych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łęczycy"

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, iż w wyniku postępowania pn. "Dostawa przyłóżkowego aparatu RTG dla dorosłych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej  w Łęczycy"  uznano  ofertę firmy

„GE Medical Systems Polska Sp. z o.o., ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa"

       Cena oferty brutto: 368 999,39zł

Zamawiający udzieli zamówienia  w/w Wykonawcy w zakresie złożonej przez niego oferty.

 

 

 Łęczyca, 1 KWIETNIA 2022r. 

Przetarg nieograniczony

"Dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy" ZOZ.ZP/382-2/22

Łęczyca, 31 marca 2022r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 11/2021/QZ z dnia 10.11.2021r. oraz Nr 12/2021/QZ z dnia 10.11.2021r Dyrektora  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy, zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 09.03.2022r.

W wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.04.2022r. – 31.12.2023r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

1.Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna – świadczenia lekarskie (Postępowanie Nr 1/2022/NPL):

 

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Aleksander Kalukiewicz, ul. Karolewska 36/96, 90-561 Łódź;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Maciej Konieczny, ul.Wolborska 1 lok.37, 91-434 Łódź;

 • Praktyka Lekarska Katarzyna Kucharska, ul. Lniana 23/9, 91-158 łódź;

 • Prywatny Gabinet Lekarski lek. med. Henryk Mitas, ul. M.Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Paulina Mizera, Celestyny 3, 62-709 Malanów;

 • Praktyka Lekarska Jolanta Wrzesińska, ul. Piotrkowska 71H, 95-070 Aleksandrów Łódzki;

 • Damian Stelmasiak – Praktyka Lekarska, ul. Sarmacka 8/28, 93-320 Łódź;

 • Zdrowie Publiczne Joanna Stachurska, ul. Przyrodnicza 51, 95-071 Rąbień AB;

 • Usługi Medyczne Artur Nowak, ul. Paradna 43B/18, 93-345 Łódź;

 • Usługi Medyczne Justyna Sobolewska-Nowak, ul. Paradna 43B/18, 93-345 Łódź;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Maria Koproń, ul. Radomska 16, 20-729 Lublin;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Bartyzel, ul. Piłsudskiego 98A/ 89, 92-202 Łódź;

 • Arkadiusz Korkus, ul. Kongresowa 5/7 lok. 60, 93-376 Łódź;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Marta Konieczna, ul. Aleksandrowska 24/41, 91-120 Łódź,

 • Klaudia Łącz, ul.Falista 174 lok.17, 94-115 Łódź

 

2. Szpitalny Oddział Ratunkowy - świadczenia lekarskie (Postępowanie Nr 2/2022/SZPL):

 

 • Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski, ul. Szymanowskiego 6B/17, 99-300 Kutno;

 • MEKAMED – Marek Kowalski, ul. Marynarzy Polskich 32, 92-732 Łódź;

 • Centrum Medyczne „TK-MED.” Tomasz Olejniczak, ul. Thugutta 14, 99-100 Łęczyca;

 • Marta Krzysztofek, ul. Obywatelska 110C/11, 94-104 Łódź;

 • Indywidualna Praktyka Lekarska Jakub Kulesza, ul. Jana III Sobieskiego 10, 99-300 Kutno

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                              lek.  Piotr Jasiński

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza  konkurs ofert na świadczenia zdrowotne - lekarskie z zakresu działania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Oddziału Laryngologicznego oraz Poradni Endokrynologicznej.

Załączniki :

 

1 – Zarządzenie Nr 11/2022/QZ

2 – SWKO nocna i świąteczna opieka zdrowotna

3 – formularz oferty  nocna i świąteczna opieka zdrowotna

4 – wzór umowy: nocna i świąteczna opieka zdrowotna

5 - SWKO oddziały szpitalne  (SOR, Oddział Laryngologiczny)

6 – formularz oferty SOR

7 – formularz oferty Oddział Laryngologiczny

8 – wzór umowy SOR

9 -  wzór umowy Oddział Laryngologiczny

10 – Zarządzenie 12/2022/QZ

11 – SWKO Poradnia Endokrynologiczna

12 – formularz oferty Poradnia Endokrynologiczna

13 – wzór umowy  Poradnia Endokrynologiczna

 

 Łęczyca, 09.03.2022r.

Łęczyca, 4 marca 2022r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- "Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"- ZOZ.ZP.382-11/21

Łęczyca, 7 lutego 2022r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ.

Dotyczy postępowania : ZOZ.ZP.382-1/22 - "Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Łęczyca, 4 lutego 2022r. g. 10.55

INFORMACJA O KWOCIE JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIENIA.

"Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Nr postępowania: ZOZ.ZP.382-1/22

Łęczyca , 28 stycznia 2022r

"Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

Nr postępowania : ZOZ.ZO.382-1/22
Załączniki

Łęczyca, 24 stycznia 2022r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - "DOSTAWA PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH NA POTRZEBY ZOZ W ŁĘCZYCY" 

Nr postepowania ZOZ.ZP.382-11/21

Łęczyca, 11 stycznia 2022 

Informacja z otwarcia ofert - ZOZ.ZP.382-11/21 - dostawa produktów farmaceutycznych

11 stycznia 2021r. Łęczyca g. 9.50

INFORMACJA jaką kwotę Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia - ZOZ.ZP.382-11/21 - dostawa produktów farmaceutycznych.

Łęczyca, 29 grudnia 2021r.

WYJAŚNIENIA NR 2.

Dotyczy postępowania:   ZOZ.ZP.382-11/21 - dostawa produktów

farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej.

Informacja o wynikach konkursów ofert

-załącznik

Łęczyca, 27 grudnia 2021r.

Informacja o wynikach konkursów ofert

-załącznik

Łęczyca, 23 grudnia 2021r.

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ                         Łęczyca, 20 grudnia 2021r.

dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy,

Nr sprawy : ZOZ.ZP.382-11/21

Ogłoszenie o wynikach konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w okresie 01.01.2022r. – 31.12.2023r. na potrzeby Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

- Zawiadomienie o wynikach 
- Zarządzenie o unieważnieniu - brak ofert

Łęczyca, 16 grudnia 2021r. 

INFORMACJA Z OTWARCIA KONKURSU OFERT "udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego dla personelu medycznego  w ZOZ w Łęczycy"

Nr postępowania : 11/2021/TS
- Informacja z otwarcia

14 grudnia 2021r. 

Przetarg nieograniczony

"Dostawa produktów farmaceutycznych

na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy" ZOZ.ZP/382-11/21

- Ogłoszenie
- SWZ
- Załącznik 1a
- Załącznik 11

Łęczyca, 8 grudnia 2021r.

 Nr postępowania: 11/2021/TS

"Konkurs ofert na udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego dla personelu medycznego w ZOZ w Łęczycy"
-Ogłoszenie o konkursie ofert
-SWKO Transport