Wyjaśnienie treści SIWZ 2 - zakup sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 20.04.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100   Łęczyca

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 

Pytanie 1:      Dot. wyjaśnień SIWZ

Zgodnie z odpowiedzią na Pytanie nr 9 Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Projekt umowy (Rozdział IISIWZ) §4 pkt 6, Zamawiający wykreślił zapis zawierający wymóg aparatu zastępczego, §4 pkt 6 dla tomografu komputerowego.

Tymczasem w odpowiedziach na Pytanie 41, 58 oraz 56 (dotyczącej ww. wykreślonego punktu z umowy), Zamawiający, wprowadził wymóg zapewnienia urządzenia mobilnego (czyli aparatu zastępczego).

- Wnosimy o ostateczne wykreślenie wymogu aparatu mobilnego (urządzenia zastępczego), z powodów logistycznych i ekonomicznych.

Odpowiedź:  Zamawiający poprawia błąd, który pojawił się w ostatnich wyjaśnieniach. Zamawiający wycofuje się wymóg stosowania aparatu mobilnego jako urządzenia zastępczego CT.

 

Pytanie 2:      Dot. wyjaśnień SIWZ

W odpowiedziach na Pytanie nr 57 oraz 66, Zamawiający podał, że deklarowany czas naprawy może maksymalnie wynieść 5 dni kalendarzowych. Jest to sprzeczne z innymi odpowiedziami na pytania (odpowiedź na Pytanie nr 41), oraz załącznikiem 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- UŻYTKOWYCH, zgodnie z którymi gwarantowany czas naprawy to maksymalnie 7 dni.

- Prosimy o ostateczne potwierdzenie, że wymagany gwarantowany czas naprawy to max. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

Odpowiedź:  Zamawiający poprawia błąd, który pojawił się w ostatnich wyjaśnieniach. Potwierdzamy, że wymagany gwarantowany czas naprawy to maks. 7 dni od daty zgłoszenia konieczności naprawy.

 

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Wyjaśnienie treści SIWZ - zakup sprzętu med. dla ZOZ w Łęczycy

Łęczyca, dnia 16.04.2018r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

ul. Zachodnia 6

99-100   Łęczyca

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

 

 

dot.:     postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu pn. zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1571 tekst jednolity) wyjaśniam, co następuje:

 
Pytanie 1:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 67 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 67 nadając mu brzmienie:

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

67

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 ≥ 15 obr/s

TAK, podać

 

 
Pytanie 2:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 69 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 73

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 69 nadając mu brzmienie:

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 66

TAK, podać

 


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

69

Możliwość pracy w trybie „bolus tracking” z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego opisanego w pkt. 66

TAK, podać

 

 
Pytanie 3:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 70 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 70 nadając mu brzmienie:

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

70

Praca w trybie topogramu z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 z możliwością archiwizacji w systemie PACS

TAK, podać

 

 
Pytanie 4:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 71 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 71 nadając mu brzmienie:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.


Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

71

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 5 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 10,7 mGy

TAK

 

< 10,7 – 0 pkt.;

< 6,5- 10 pkt.;

< 3,5- 30 pkt.


Pytanie 5:     
Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 72 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 73 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.

 

Pragniemy wskazać, że opis algorytmu iteracyjnego Zamawiający zawarł w pkt 66.  

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wprowadzi zmianę opisu parametru 72 nadając mu brzmienie:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.


     Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wprowadzi zmianę w treści SIWZ i wprowadzi brzmienie parametru:

 

72

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej – 2 mm, mierzonej  w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla  fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie  ≤ 10 mm i różnicy gęstości  3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy  z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 66 (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) < 27,0 mGy

TAK/NIE

 

NIE lub < 27,0 – 0 pkt.;

< 22,0- 10 pkt.;

< 18,0- 30 pkt.

 
Pytanie 6:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 77 (Konsola Operatorska)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

77

Możliwość wykonanie badania (jednej procedury) różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego podania kontrastu – dla min. 3 obszarów, bez zatrzymywania stołu i procesu skanowania pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi.
(opcja potwierdzona w oficjalnych materiałach producenta, dostępna na dzień złożenia oferty)

TAK, podać

 

 

oraz w pkt 98 (Pozostałe wymagania dla aparatu TK)

 

98

Możliwość rozbudowy tomografu komputerowego o opcję umożliwiającą wykonanie badania (jednej procedury) różnych obszarów anatomicznych (np. klatka piersiowa, jama brzuszna, kończyny dolne) ze zmienną wartością pitch w jednym planie, z jednego podania kontrastu – dla min. 3 obszarów, bez zatrzymywania stołu i procesu skanowania pomiędzy poszczególnymi obszarami anatomicznymi

TAK, podać

 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania i dostarczenia funkcjonalności aparatu TK opisanej w pkt. 77 i w związku z tym wykreśli pkt 98 z treści Załącznika nr 6a?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że wymaga zaoferowania i dostarczenia funkcjonalności aparatu TK opisanej w pkt. 77 i w związku z tym wykreśli pkt 98 z treści SIWZ.

 
Pytanie 7:      Dot. Zadanie 1. Załącznik nr 6a do SIWZ pkt. 91 (Stanowiska diagnostyczne / Oprogramowanie serwera aplikacyjnego)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

 

91

Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych.

Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia, automatyczne wyznaczanie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia.

TAK, podać

 

 

Czy Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „automatyczne wyznaczanie stenozy” rozumie automatyczne: identyfikację stenozy / zwężenia, obrysowanie oraz pomiar?
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem „automatyczne wyznaczanie stenozy” rozumie automatyczne: identyfikację stenozy / zwężenia, obrysowanie oraz pomiar.

 
Pytanie 8:      Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Dot. Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy (Rozdział II SIWZ) §4 pkt 8. oraz Załącznik  nr 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH pkt 105

W pkt. 105 Załącznika nr 6a Zamawiający wymaga jak niżej:

 

105

czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni]

TAK, podać

 

Natomiast projekt umowy § 4 pkt 8 obecnie brzmi następująco:

„Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 3 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.”

W związku z rozbieżnością pomiędzy zapisami Projektu umowy, a Załącznikiem nr 6a, pkt 105 prosimy o ujednolicenie zapisów umowy w następujący sposób:

 

Projekt umowy § 4 pkt 8

„Jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 7 dni, niezależnie od przyczyn, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy.”
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

 

Pytanie 9:      Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §4 pkt 6

Projekt umowy § 4 pkt 6 obecnie brzmi następująco:

W okresie gwarancji w przypadku konieczności naprawy urządzenia trwającej dłużej niż 3 dni, Sprzedający zapewni na swój koszt urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż zakupione”

Wymogi dotyczące zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku przedłużającej naprawy  aparatu TK, są niemożliwe do spełnienia, ze względu na specyfikę urządzenia.

Bardzo duży koszt,  gabaryty, złożoność instalacji oraz fakt, że aparaty TK  produkuje się na zamówienie z długim terminem realizacji, powodują, że nie ma możliwości zapewnienia zastępczego aparatu.

 Prosimy o wykreślenie pkt 6 par 4 ze wzoru umowy, bądź prosimy o wyłączenie tego zapisu dla Zadania 1 (Aparatu TK).
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu dla tomografu komputerowego.


Pytanie 10:    Dot. Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §4 pkt 9

Projekt umowy § 4 pkt 9 . brzmi obecnie:

„W przypadku nie dotrzymania 14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od przekazania Sprzedającemu urządzenia do naprawy”.

 

Wykonawca jest zobligowany do dostarczyć nowy, w pełni sprawny przedmiot zamówienia, oraz ma obowiązek usuwać wszelkie usterki. 

Wymóg wymiany aparatu na nowy znacząco i niepotrzebnie podniesie cenę oferty, ponieważ należy doliczyć koszt ewentualnej wymiany aparatu.

Wnosimy o wykreślenie § 4 pkt 9. 4 ze wzoru umowy.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie tego zapisu


Pytanie 11:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, Projekt umowy ( Rozdział II SIWZ) §3 pkt 1 tiret1- dokumenty potwierdzające bezpieczeństwo i jakość wyrobu medycznego.

Obecny zapis, z uwagi na użyte nazewnictwo, jest niejednoznaczny.

Prosimy o potwierdzenie, że w projekcie umowy w §3  pkt 1 Zamawiający zawarł wymóg dostarczenia dokumentów dopuszczających do obrotu na terenie RP, zgodnie z obowiązującym prawem i ustawodawstwem.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 12:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK

Czy w zakres realizacji zamówienia wchodzą jakiekolwiek prace adaptacyjne? 
Odpowiedź:  Prace adaptacyjne przewidziane są tylko w zakresie montażu urządzeń (posadowienie i zamontowanie urządzeń towarzyszących) oraz doprowadzeniem do pełnej użyteczności związanej z ergonomią obsługi i sterowaniem urządzeń.

 

Pytanie 13:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, SIWZ pkt 4. Termin wykonania zamówienia.

Prosimy o doprecyzowanie, że termin wykonania zamówienia będzie liczony od daty oddania pomieszczeń gotowych do instalacji.
Odpowiedź:  Zamawiający przewiduje oddanie pomieszczeń do instalacji w terminie 7 dni od daty podpisania umowy.

 
Pytanie 14:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG, SIWZ 11. Ppkt. 11.2.2 Opis sposobu przygotowania oferty oraz pkt 6 oraz 7 SIWZ.

Zamawiający podając opis przygotowania oferty, zawarł w punkcie 11.2.2 następujący wymóg: „wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt 6 i 7 SIWZ”.

Jednocześnie dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 6 .1 (od pkt. 6.1.1. do pkt 6.1.8), zgodnie z zapisem punktu 6.1, będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

W związku, że z rozbieżnością  pomiędzy pkt 11 a pkt 6.1. SIWZ, prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ, oraz prosimy o potwierdzenie, że dokumenty wymagane w  punkcie 6.1 ( od 6.1.1. do 6.1.8) SIWZ, będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty.

 
Pytanie 15:    Dot. Załącznik  nr 6b i 6a ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH  oraz  PKT 6,7,11 SIWZ, oraz Formularz oferty. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zadanie 1 i 2

Wnosimy o zmianę zapisów  dotyczących dołączenia do oferty dokumentów dopuszczających do obrotu (świadectw rejestracji) oraz materiałów potwierdzających parametry.

Czy Zamawiający zmieni wymóg, aby powyższe dokumenty były wymagane na wezwanie Zamawiającego, od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza?

Wnosimy o zmianę zapisu Formularza oferty pkt 2. w następujący sposób:

„pkt 2. Oferowany sprzęt posiada aktualne, wymagane w Polsce świadectwa rejestracji. Świadectwa rejestracji zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego”.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że te dokumenty będą wymagane od Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, na wezwanie, a więc nie należy dołączać ich do oferty

Zamawiający zmienia zapis Formularza oferty pkt 2. w następujący sposób:

„pkt 2. Oferowany sprzęt posiada aktualne, wymagane w Polsce świadectwa rejestracji. Świadectwa rejestracji zostaną dostarczone na każde wezwanie Zamawiającego”.

 
Pytanie 16:    Dot. pkt 3 SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia  zapewnienie możliwości zakupu przez Zamawiającego wszelkich materiałów eksploatacyjnych (w tym materiałów jednorazowych) niezbędnych do prawidłowego korzystania z urządzeń

Prosimy o potwierdzenie, że wskazanie miejsca zakupu (danych kontaktowych) materiałów eksploatacyjnych, spełni wymagania Zamawiającego w tym zakresie.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza.

 

Pytanie 17:    Dot. Zadanie 1. Aparat TK, Zadanie 2. Aparat USG

Prosimy o informację czy Zamawiający wymaga integracji z systemami PACS/RIS?

Czy Zamawiający dysponuje wolnymi licencjami koniecznymi do podłączenia przedmiotu Zamówienia?

Prosimy o podanie danych kontaktowych Wykonawcy PACS/RIS w celu uzyskania oferty na podłączenie Przedmiotu Zamówienia z ww. systemami (w przypadku, jeżeli Zamawiający będzie tego wymagał).
Odpowiedź:  Zamawiający nie wymaga integracji z systemami PACS/RIS, ponieważ w chwili obecnej nie dysponuje wolnymi licencjami koniecznymi do podłączenia przedmiotu Zamówienia.

 
Pytanie 18:    Dot. Zadanie 2. Aparat USG, 6b ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pkt VII, VIII, oraz pkt X.5, X.I.5, XII.7

W punktach  X.5, X.I.5, XII.7. mowa jest o oprogramowaniu do małych przepływów, natomiast przytoczony jest punkt VIII- Moduł kardiologiczny.

Prosimy o poprawienie ewidentnej omyłki pisarskiej.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający poprawia omyłkę pisarską.

 
Pytanie 19:    Dot. Zadanie 2. Aparat USG, 6b ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH, pkt. XIV Możliwości rozbudowy systemu dostępne na dzień składania ofert.

Opis przedmiotu zamówienia w punktach od XIV 7.2 do 9.1  jest niejednoznaczny, ponieważ, mimo, że funkcjonalności figurują w sekcji XIV Możliwości rozbudowy, opis  sugeruje, że należy je zaoferować.

Prosimy potwierdzenie, że cały punkt XIV (od XIV.1 do XIV.14) dotyczy możliwości rozbudowy  możliwości rozbudowy na dzień składania ofert.
Odpowiedź:  Tak. Zamawiający potwierdza, że są to możliwości rozbudowy.

 

Pytanie 20:    Dot. Zad. 3 pkt 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z centralnym hamulcem za pomocą którego blokowane są jednocześnie 4 koła i nie ma potrzeby indywidualnego blokowania tylnych kół ?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z takimi możliwościami.

 
Pytanie 21:    Dot. Zad. 3 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania o wymiarach szer.81 cm, gł.68 cm, wys.140 cm ? W stosunku do wymagań Zamawiającego jest niewielka różnica w wysokości ( o 5 cm).
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenie z takimi wymiarami

 
Pytanie 22:    Dot. Zad. 3 pkt 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością wyświetlania ciśnienia zasilania z butli gazowych na panelu przednim aparatu do znieczulania?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 23:    Dot. Zad. 3 pkt 23

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością stosowania zamiennego pochłaniacza wielorazowego podczas znieczulania bez rozszczelnienia układu , stosowania dodatkowych elementów i stosowania narzędzi? W przypadku stosowania np. wymiennych pochłaniaczy nie istnieje potrzeba używania jednorazowych pochłaniaczy
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 24:    Dot. Zad. 3 pkt 24

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i zamkniętym?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 25:    Dot. Zad. 3 pkt 26

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wielorazowym pochłaniaczem dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności 2 l?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 26:    Dot. Zad. 3 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z wielorazowymi czujnikami przepływu, które po wymontowaniu można sterylizować w roztworze odkażającym?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 27:    Dot. Zad. 3 pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z precyzyjnym wyzwalaczem przepływowym z precyzyjną regulacją czułości od 1 l/min do 15 l/min?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 28:    Dot. Zad. 3 pkt 41

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zakresem objętości oddechowej od 20 do 1500 ml ?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 29:    Dot. Zad. 3 pkt 58

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z automatyczną identyfikacją anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem gęstości wydychanego powietrza na końcu wydechu?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 30:    Dot. Zad. 3 pkt 60

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z możliwością zapisania  pętli referencyjnej i zapamiętania 1 wyświetlonej pętli spirometrycznej, ze spełnieniem pozostałych parametrów?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 31:    Dot. Zad. 3 pkt 61

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z ekranem kolorowym  do obsługi aparatu z możliwością obrotu w pionie i w poziomie, obsługa za pomocą dotyku i pokrętła , przekątna 12,1”,  rozdzielczość 800x600 pikseli?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 32:    Dot. Zad. 3 pkt 64

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z już zaprogramowanymi czteroma stronami ekranu respiratora?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 33:    Dot. Zad. 3 pkt 68

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez możliwości obrazowania krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulania na wdechu i wydechu?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 34:    Dot. Zad. 3 pkt 71

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez automatycznego testu szczelności parowników z zapisem wyniku testu w dzienniku uwidacznianym na ekranie respiratora aparatu do znieczulenia?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 35:    Dot. Zad. 3 pkt 72

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z zewnętrznym , zamontowanym z boku aparatu ssakiem do podłączania dwóch pojemników 1 l z wymiennymi wkładami?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 36:    Dot. Zad. 3 pkt 98

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem ciśnień inwazyjnych w zakresie od -50 do 300 mmHg?
Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuści również urządzenia z takim zakresem pomiarów.

 
Pytanie 37:    Dot. Zad. 3 pkt 100

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania z pomiarem zwiotczenia mięśniowego za pomocą zewnętrznego urządzenia NMT,  wyposażonego w pokrętło funkcyjne oraz kolorowy ekran  3”  do kontroli i obrazowania mierzonych parametrów. Urządzenie nie wymagające kalibracji. Czas pracy na baterii 2 m-ce

Tryby Pracy :ST, DBS,PTC i TOF ?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 38:    Dot. Zad. 3 pkt 101

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat do znieczulania bez pomiaru bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe?
Odpowiedź:  Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w SIWZ.

 
Pytanie 39:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 105

Prosimy o dodanie zapisu „dni roboczych od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie zgadza się na zaproponowany zapis. Sprzęt diagnostyczny, który zamawiający zamierza zakupić przeznaczony jest na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Celem zakupu jest zwiększenie skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych. Proponowana przez pytającego zmiana zakłóca ideę funkcjonowania Zamawiającego w kierunku udzielania świadczeń ratowniczych.

 
Pytanie 40:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 106

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na następujący „deklarowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Podtrzymując ideę wyrażoną w odpowiedzi na pytanie 39 Zamawiający wyraża zgodę jedynie na zamianę sformowania „gwarantowany” na „ deklarowany”. Działanie serwisu w kierunku podjęcia naprawy musi być bezzwłoczne, a termin przystąpienia do naprawy nie może przekraczać 48 godzin bez względy na to czy są to dni robocze, czy ustawowo wolne od pracy.

 
Pytanie 41:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 107

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści zapisu na następujący „deklarowany czas naprawy, max. 7 [dni] roboczych od pon. do pt. z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy od daty zgłoszenia konieczności naprawy

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Termin naprawy nie powinien przekroczyć 7 dni kalendarzowych, chyba ze zaistnieją niezależne od działań serwisu okoliczności uniemożliwiające dotrzymanie tego terminu – w takim przypadku wykonawca zapewni aparat mobilny mogący wykonywać na miejscu usługi medyczne na potrzeby ratownicze przez SOR.

 
Pytanie 42:    Dot. Załącznik  nr 6a zestawienie parametrów techniczno-użytkowych, tomograf komputerowy punkt 109

Prosimy o zmianę „Gwarantowany” na „Deklarowany”

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na zmianę określenia „Gwarantowany” na „Deklarowany”.

 
Pytanie 43:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 1

Prosimy o usunięcie słowa „pełną”. Zapis taki może sugerować rozszerzenie odpowiedzialności także na sytuacje, gdy brak właściwej realizacji przedmiotu umowy jest wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia, a w których to przypadkach Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności.
Odpowiedź:  Zamawiający proponuje w § 4 ust. 1 projektu umowy dodać drugie zdanie o treści „Wyjątek może stanowić sytuacja braku właściwej realizacji przedmiotu umowy, która jest wynikiem okoliczności, za które odpowiada Zamawiający lub osoba trzecia”

 
Pytanie 44:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 2

Odpowiedzialność w polskim systemie prawa cywilnego opiera się co do zasady na zasadzie winy a nie ryzyka, z tego też względu słowo „gwarancja” / „gwarantuje” lub „ryzyko” (wskazujące na zasady odpowiedzialności oparte na zasadzie ryzyka) jest niewłaściwe. Właściwym są min. takie słowa jak „zobowiązuje się”, „zapewnia” „oświadcza, że” „odpowiedzialność” itp.
Odpowiedź:  W § 4 ust. 2 projektu umowy zapis „gwarantuje” zastępuje się zapisem „oświadcza, że”

 
Pytanie 45:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 1 (błędnie oznaczony, następujący po ust. 1 i 2)

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający ma na myśli jako „komplet dokumentów stanowiących zobowiązania gwarancyjne”, prosimy o konkretne wskazanie jakich dokumentów Zamawiający oczekuje.
Odpowiedź:  Przepraszamy za błędne oznaczenie numeracji (błąd automatycznego numerowania wierszy przez edytor tekstu). Po ust. 1 i 2 powinny występować kolejne numery od 3. Prosimy o uwzględnienie takiej numeracji.

Jako zobowiązania gwarancyjne Zamawiający rozumie ogólne warunki gwarancji dot. oferowanego sprzętu.

 
Pytanie 46:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 3

Czy w celu doprecyzowania warunków gwarancji, Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do w/w zapisu poniższej treści:

Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie w § 4 ust. 3 (wg poprawionej numeracji) projektu umowy zapisu:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone elementy, części lub podzespoły obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym elemencie, części lub podzespole, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte :

a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:

- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)

c. materiały eksploatacyjne niedopuszczone do użytkowania na zainstalowanym sprzęcie.

 
Pytanie 47:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 4, ust. 5 oraz Rozdziału III – formularz ofertowy str 2, zapisy dot Serwisu pogwarancyjnego

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści: „serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej umowy miedzy stronami”) do w/w zapisów?

Uzasadnienie: prosimy o doprecyzowanie zapisu – serwis pogwarancyjny nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, a warunki świadczenia usług serwisu pogwarancyjnego będą ustalone przez strony w odrębnej umowie.
Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na dodanie treści: „serwis pogwarancyjny jest świadczony na warunkach odrębnej umowy miedzy stronami”

 
Pytanie 48:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie treści: „liczone w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

 

Pytanie 49:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 6

Prosimy o potwierdzenie, że czas naprawy liczony jest w ciągu tygodnia tj. „5 dni roboczych od poniedziałku do piątku”.
Odpowiedź:  Zamawiający nie potwierdza takiego stanowiska.

 
Pytanie 50:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 11

Czy  w celu pełnego i wyczerpującego uregulowania podstaw i konsekwencji odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie w/w zapisu o następującą treść „Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji”?
Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane uzupełnienie w zakresie rękojmi za wady.

 
Pytanie 51:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 9

Prosimy o zmianę słowa „opóźnienia” na „zwłoka” mając na uwadze, że Wykonawca winien odpowiadać tylko za niedotrzymanie terminu spowodowane wyłącznie okolicznościami, za które ponosi odpowiedzialność, które były uzależnione od jego woli, tak jak to jest przy zwłoce, a nie za wszelkie okoliczności, także te na które nie ma żadnego wpływu, które są od niego całkowicie niezależne, jak to ma miejsce przy opóźnieniu
Odpowiedź:  W § 9 projektu umowy Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie zapisu „opóźnienia” na zapis „zwłoka”.

 
Pytanie 52:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 9, tiret 1 oraz tiret 2

Prosimy o dodanie w obu tiretach zapisu „jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto” .

Podstawą powinno być odniesienie do konkretnej kwoty zgodnie z wyrokiem SN z 8 lutego 2007 I CSK 420/06 Sformułowanie art. 483 § 1 k.c. dopuszczające zastrzeżenie kary umownej w "określonej sumie" w sposób jednoznaczny prowadzi do wniosku, że kara ta powinna być w chwili zastrzegania wyrażona kwotowo. Dopuszczalne byłoby posłużenie się innymi miernikami wysokości, np. ułamkiem wartości rzeczy albo ułamkiem innej sumy (wartości kontraktu), jeżeli ustalenie kwoty byłoby tylko czynnością arytmetyczną, natomiast przyjęcie konstrukcji prawnej zakładającej ustalanie w przyszłości podstawy naliczania kary umownej nie byłoby zgodne z art. 483 § 1 k.c. i stanowiłoby inną czynność prawną.
Odpowiedź:  W obu tiretach § 9 projektu umowy Zamawiający wyraża zgodę na wniesienie zapisu „jednak łącznie nie więcej niż 10% wartości umowy netto”.

 

Pytanie 53:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 10 ust. 3

Prosimy o wskazanie terminu, kiedy ma nastąpić „odbiór końcowy przedmiotu umowy”, ponieważ umowa nie precyzuje tego w żadnym z postanowień.
Odpowiedź:  Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia przez wykonawcę gotowości do przekazania przedmiotu umowy do użytkowania.

 
Pytanie 54:    Dot. zapisów SIWZ

Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego terminu płatności faktury za wykonanie przedmiotu umowy, jaki będzie miał zastosowanie w tym projekcie?
Odpowiedź:  Termin płatności wynosi 21 dni.

 
Pytanie 55:    Dot. zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że protokolarny odbiór przedmiotu umowy będzie dla Wykonawcy podstawą do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.
Odpowiedź:  Po odbiorze protokolarnym Wykonawca będzie uprawniony do wystawienia faktury za wykonanie przedmiotu umowy.

 
Pytanie 56:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 6

Z uwagi na złożoność, czas instalacji i uruchomienia oraz koszt systemów CT, jak również względy formalne (pozwolenia wydawane m. in przez Sanepid na użytkowanie aparatów o wskazanym numerze seryjnym) prosimy o zwolnienie Wykonawcy z obowiązku dostarczenia urządzeń zastępczych w odniesieniu do aparatu tomografu komputerowego" i wykreślenie w/w zapisu.
Odpowiedź:  Zamawiający nie może pozwolić sobie na zrezygnowania z dostępu do diagnostyki tomograficznej w sytuacjach przewidzianych na realizowanie działań ratowniczych przez SOR. Jedynym wyjściem jest umożliwienia natychmiastowej diagnostyki tomograficznej przez np. urządzenie mobilne.

 
Pytanie 57:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 8

Z uwagi na to, że do niektórych napraw konieczne jest sprowadzenie części zamiennych zza granicy, prosimy o uwzględnienie takich sytuacji poprzez wydłużenie czasu trwania naprawy do 5 dni, w przypadku konieczności sprowadzenia części oraz o jednoczesne doprecyzowanie że podany w wymaganiu czas dotyczy dni roboczych rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”
Odpowiedź:  Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy jedynie w przypadku skomplikowanych usterek wymagających sprowadzenia unikatowych części lub podzespołów z zagranicy. W przypadku uzasadnionego wniosku jesteśmy gotowi do przedłużenia czasu trwania naprawy do maksymalnie 5 dni kalendarzowych.

 
Pytanie 58:    Dot. Rozdziału II – projektu umowy § 4 ust. 8

Prosimy o rezygnację z tego wymagania w odniesieniu do tomografu komputerowego, która uzasadniona jest faktem, że urządzenia takie jak objęte przedmiotowym postępowaniem składają się z setek i tysięcy części, oprogramowań i podzespołów. Wymiana całego urządzenia, w sytuacji kiedy konieczna jest wymiana jedynie konkretnej części lub podzespołu byłaby niezasadna tak pod względem ekonomicznym, jak również organizacyjnym, logistycznym i terminowym. Jednocześni prosimy o doprecyzowanie, że podany w wymaganiu czas dotyczy dni roboczych rozumianych jako poniedziałek-piątek z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Odpowiedź:  Zakupiony tomograf komputerowy będzie przeznaczony do pierwszej diagnostyki przy działaniach ratowniczych. Zbytnie wydłużanie czasu naprawy niweczy sens posiadania takiego sprzętu. Rozumiejąc jednak, że mogą zdarzyć się pojedyncze sytuacje losowe braku możliwości wykorzystania sprzętu (skomplikowana naprawa z koniecznością sprowadzenia części z zagranicy) Zamawiający gotowy jest w jednostkowych uzasadnionych przypadkach do ustępstwa opisując ust. 10 (nowo ponumerowany) w § 4 projektu umowyw następujacy sposób:

„W jednostkowych uzasadnionych przypadkach przy nie dotrzymaniu 21 dniowego (dni robocze) okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się wymienić urządzenie na nowe w ciągu 30 dni od daty pisemnego poinformowania Zamawiającego o niemożliwości dokonania naprawy.

Warunkiem jest dostarczenia urządzenia zastępczego na czas niezbędny do przywrócenia gotowości do użytku urządzenia podstawowego”

 
Pytanie 59:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający potwierdza sprawność i wydajność istniejącej wentylacji mechanicznej?
Odpowiedź:  Sprawność i wydajność istniejącej wentylacji mechanicznej jest wystarczająca do pracy aktualnie wykorzystywanego urządzenia. Wykonawca powinien sprawdzić stan tej instalacji i możliwość jej wykorzystania do urządzenia planowanego do zamontowania.

 
Pytanie 60:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany wykładziny podłogowej w pomieszczeniu TK.?
Odpowiedź:  Tak, jeżeli wynika to z warunków gwarancji i wymogów bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia, a także z wymogów uzyskania stosownych zezwoleń na eksploatację sprzętu medycznego (SANEPID).

 
Pytanie 61:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany stolarki drzwiowej ze względu na stan zużycia?
Odpowiedź:  Odpowiedź jak wyżej dla pyt. 60

 
Pytanie 62:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany szyby w oknie do sterowni, istniejąca posiada rysy mogące wpływać na obserwację pacjenta w gabinecie TK?
Odpowiedź:  Odpowiedź jak wyżej dla pyt. 60

 
Pytanie 63:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wymaga wymiany istniejących klimatyzatorów?
Odpowiedź:  Klimatyzatory muszą być dostosowane do wymogów zamontowanego urządzenia. Zamawiający uważa, że są one częścią instalacji towarzyszącej CT.

 
Pytanie 64:    Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wykonanie prac w pomieszczeniu sterowni, kabinie pacjenta lub w korytarzu.? Jeśli tak to jakie prace należy wykonać?
Odpowiedź:  Tak, jeżeli wynika to z warunków gwarancji i wymogów bezpiecznego korzystania z przedmiotu zamówienia, a także z wymogów uzyskania stosownych zezwoleń na eksploatację sprzętu medycznego (SANEPID). Zamawiający uważa, że znajdujący się w pomieszczeniu sterowni sprzęt służący do obsługo tomografu jest częścią instalacji CT i powinien być zamontowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i ergonomii właściwej do obsługo zestawu CT.

 
Pytanie 65:    Dot. Dot. Załącznik  nr 6a

Z uwagi na dopuszczenie przez Państwa w punkcie 3.6.3 SIWZ „składania ofert zamiennych lub równoważnych - po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym" oraz na podstawie art. 7. ust 1, art 29. Ust. 2 i 3 oraz art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych wnioskujemy o dopuszczenie do złożenia oferty na tomograf produkcji Siemens Healthcare o podanych niżej parametrach technicznych, który stanowi rozwiązanie równoważne funkcjonalnie do aparatu opisanego w SIWZ.

 

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

TOMOGRAF KOMPUTEROWY

 

Ilość: 1 kpi

Nazwa i typ / model / wersja: Producent:

Kraj pochodzenia:

Rok produkcji:

 

LP

Opis parametru

Parametr

wymagany

Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca

Punktacja parametrów ocenianych pod względem jakości

1

Urządzenie umożliwiające akwizycję minimum 16 nienakładających się warstw o grubości < 1 mm (submilimetrowych) oraz minimum 16 warstw o grubości > 1 mm w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa/detektor w oparciu o matrycę detektora o min. 16 rzędach elementów akwizycyjnych w osi z urządzenia

TAK, podać

 

-

2

Ilość fizycznych rzędów detektora w osi z ≥ 16

TAK, podać

 

16 — 0 pkt.;

>16-20 pkt.

3

Możliwość rozbudowy systemu na miejscu u klienta (bez wymiany gantry i / lub całego systemu) do wersji umożliwiającej uzyskanie min. 32 warstw submilimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa detektor lub zaoferowanie systemu min. 32 warstwowego

TAK, podać

 

-

4

Urządzenie umożliwiające wykonanie pełnego zakresu badań klinicznych obejmującego:

-      badania mózgowia,

-      badania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy,

-      badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych wraz z automatyczną analizą ich przebiegu oraz oceną ilościową wymiarów,

-      akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych, takich jak narządy wewnątrz piramid kości skroniowych,

-      badania ortopedyczne,

-      badania wielonarzadowe

TAK, podać

 

-

GANTRYI STÓŁ

 

5

Średnica otworu gantry ≥ 70 cm

TAK, podać

 

-

6

Kąt pochylania gantry min. od - 30° do +30° w sposób płynny

TAK, podać

 

-

7

Możliwość sterowania pochylaniem gantry: -z obu stron gantry (lewa/prawa)

-z konsoli w sterowni -automatycznie z programu badania

TAK, podać

 

-

8

Waga gantry

Podać

 

-

9

Maksymalne dopuszczalne obciążenie stołu, dla precyzji pozycjonowania ± 0,25 mm, ≥ 220 kg

TAK, podać

 

-

10

Precyzja ustawienia stołu pod pełnym obciążeniem ≤ ± 1 mm

TAK, podać

 

-

11

Maksymalna nośność stołu z zachowaniem precyzji pozycjonowania zaoferowanej w punkcie powyżej ≥300 kg

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

12

Wyposażenie stołu w:

-      materac,

-      podpórkę pod głowę pozbawioną elementów metalowych,

-      pasy unieruchamiające

-      podpórka pod głowę i ręce

TAK, podać

 

-

13

Minimalne położenie stołu do badań (poza gantry) w cm, mierzone od podłoża ≤ 55 cm

TAK, podać

 

55-0 pkt.;

<55-5 pkt.;

<35-10 pkt.

14

Dwukierunkowy interkom

TAK, podać

 

-

15

Maksymalny zakres przesuwu stołu, bez elementów metalowych, umożliwiający skanowanie ≥ 160 cm

TAK, podać

 

-

16

Wskaźnik informujący pacjenta w trakcie akwizycji o konieczności zatrzymania oddechu

TAK, podać

 

-

GENERATOR I LAMPA RTG

 

17

Nominalna moc generatora 40 kW

TAK, podać

 

< 50 kW - 0 pkt

50 kW - 20 pkt

18

Minimalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych ≤ 80 kV

TAK, podać

 

-

19

Mamsymalne napięcie anodowe [kV] używane w protokołach klinicznych ≥ 130kV

TAK, podać

 

-

20

Liczba możliwych nastaw kV [N] ≥ 3

TAK, podać

 

-

21

Modulacja prądu anody jednocześnie w osiach x,y,z

TAK, podać

 

-

22

Rzeczywista pojemność cieplna anody lampy ≥ 5 MHU

TAK, podać

 

-

23

Prędkość chłodzenia anody lampy > 800 kHU/min

TAK, podać

 

-

24

Liczba ognisk lampy rtg ≥ 2

TAK, podać

 

-

25

Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [mAl dla napięcia min. 120 kV 300 mA

TAK, podać

 

-

26

Automatyczny wybór ognisk

TAK, podać

 

-

DETEKTORY I SYSTEM SKANOWANIA

 

27

Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w jednoczesnej akwizycji min. 16 warstwowej ≤ 0,625 mm

TAK, podać

 

0,625-0 pkt.;

<0,625- 10 pkt.;

< 0,5 - 20 pkt;

28

Szerokość zespołu detektorów ≥ 19 mm

TAK, podać

 

-

29

Najkrótszy czas pełnego obrotu 360° układu lampa rtg - detektor 0,6 s

TAK, podać

 

-

30

Możliwość wykonania skanu aksjalnego z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie

TAK, podać

 

-

31

Maksymalny czas trwania ciągłego skanu spiralnego 100 s

TAK, podać

 

-

32

Maksymalny zakres badania przy ciągłym Skanie spiralnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczba warstw) [cm ] > 150 cm

TAK, podać

 

150-0 pkt.;

> 150-5 pkt.

33

Maksymalna wartość współczynnika pitch   1,5

TAK, podać

 

-

34

Pozycje projekcji skanu topograficznego min. 2 (AP, LAT)

TAK, podać

 

-

35

Możliwość śledzenia i podglądu topogramu w czasie rzeczywistym (w trakcie wykonywania topogramu tj. uwidaczniania na monitorze konsoli akwizycyjnej obrazu obszaru potencjalnego badania). Możliwość zatrzymania skanowania w trybie topogramu w dowolnym czasie w celu ostatecznego zdefiniowania właściwego zakresu badania i wyeliminowania naświetlania obszaru niezwiązanego z danym badaniem

TAK, podać

 

-

36

Maksymalna długość skanu topograficznego  150 cm

TAK, podać

 

-

37

Maksymalne, diagnostyczne pole skanowania SFOV cm wynikające i zgodne z kolimacjąkąta wiązki promieniowania lampy RTG w płaszczyźnie XY  50 cm

TAK, podać

 

-

38

Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm]    50 cm

TAK, podać

 

50 cm - 0 pkt

> 50 cm - 20 pkt

39

Matryca rekonstrukcyjna 512x512

TAK, podać

 

-

40

Matryca prezentacyjna 1024x1024

TAK, podać

 

-

41

Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w (pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF 15 pl/cm

TAK, podać

 

15-0 pkt.;

 >15-10 pkt.;

 >20-20 pkt.

42

Rozdzielczość przestrzenna izotropowa x=y=z dla wszystkich trybów skanowania submilimetrowego ≤ 0,35 mm

TAK, podać

 

0,35-0 pkt.;

<0,35-10 pkt.; <0,33-20 pkt

43

Monitor obrazowy LCD ≥ 19"

TAK, podać

 

-

44

Pojemność HD dla obrazów (w części HD przeznaczonej na zrekonstruowane obrazy) wyrażona liczbą obrazów w matrycy 512x512 [n obrazów] ≥100 000

TAK, podać

 

-

45

Możliwość zaprogramowania min. 6 współbieżnych zadań rekonstrukcyjnych dla jednego protokołu skanowania

TAK, podać

 

-

46

System optymalizacji jakości uzyskiwanych obrazów - dobór parametrów rekonstrukcji, filtrów i algorytmów korekcji artefaktów

TAK, podać

 

-

47

Akwizycja obrazów do badań pulmonologicznych Akwizycja obrazów do badań kolonoskopowych. Akwizycja obrazów do wirtualnej endoskopii. Akwizycja obrazów do badań naczyniowych. Akwizycja obrazów do badań perfuzyjnych

TAK, podać

 

-

48

Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze szyi i głowy.

Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne , na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu)

TAK/NIE

 

TAK -10 pkt

NIE-0 pkt

49

Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze kości Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne odejmowanie kości, pozostawienie obrazu istoty korowej, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu)

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

50

Oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań metodą subtrakcyjną w obszarze płuc Możliwość akwizycji (automatyczna akwizycja, dwóch zestawów danych obrazowych przed i po podaniu środka kontrastowego, obraz z maską i bez maski) i oceny badań (automatyczne, na bazie dwóch zestawów danych obrazowych uzyskanych w akwizycji przed i po podaniu środka kontrastowego, automatyczne wyodrębnienie tkanki płucnej lub naczyń płucnych (ocena mikrozatorowości tętnic płucnych), możliwość fuzji map subtrakcyjnych z obrazem badania z kontrastem lub bez kontrastu, automatyczne generowanie i prezentacja obrazu)

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

51

Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:

DICOM Print

DICOM Storage Commitment

DICOM Sent / Recive

DICOM Query/Retrieve

DICOM Worklist

TAK, podać

 

-

52

Archiwizacja badań pacjentów na DVD w standardzie DICOM 3.0 z przeglądarką obrazów

TAK, podać

 

-

53

Rekonstrukcje 2D, 3D

TAK, podać

 

-

54

MIP

TAK, podać

 

-

55

VR

TAK, podać

 

-

56

SSD

TAK, podać

 

-

57

MPR

TAK, podać

 

-

58

Pomiary odległości, kąta, powierzchni, objętości

TAK, podać

 

-

59

Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy)

TAK, podać

 

-

60

Automatyczne usuwanie struktury kostnej w obrazach 3D

TAK, podać

 

-

61

Wielozadaniowość / wielodostęp, w tym możliwość automatycznej rekonstrukcji, archiwizacji i dokumentacji w tle

TAK, podać

 

-

62

Wyświetlanie na konsoli krótkich filmów instruktażowych dotyczących optymalizacji ustawień parametrów badań i wyników klinicznych

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

63

Automatyczne, bez udziału operatora, ustawianie zakresu badania dla danego pacjenta na podstawie znaczników anatomicznych i wybranego protokołu badania

TAK/NIE

 

TAK-20 pkt

NIE-0 pkt

64

Oprogramowanie umożliwiające rekonstrukcję iteracyjną. Iteracyjny algorytm rekonstrukcji, automatycznie przetwarzający wielokrotnie dane surowe (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający co najmniej jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową umożliwiający obniżenie dawki promieniowania do min. 50% w porównaniu z rekonstrukcją FBP przy tej samej jakości obrazu oraz zapewniający usuwanie i zapobieganie szumom i artefaktom obrazowym (nazwa wg nomenklatury producenta SAFIRE, VEO, ADIR3D),

Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)

TAK, podać

 

Algorytm automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu -10 pkt.; Algorytm manualnie (z udziałem operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu - 0 pkt.

65

Automatyczne oznaczania kręgów kręgosłupa oraz automatyczne wyznaczanie płaszczyzn rekonstrukcji i rekonstrukcja obrazu kręgów w badaniach kręgosłupa

TAK/NIE

 

TAK-20 pkt

NIE-0 pkt

66

Prędkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. 64 ≥ 10 obr/s

TAK, podać

 

-

67

Oprogramowanie do automatycznego startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę; wraz z możliwością opóźnienia zaprogramowanego startu badania w np. przypadku pojawienia się błędnego odczytu wartości gęstości kontrastu w naczyniu, a następnie kontynuowania go bez ponownego wprowadzania zaplanowanego protokołu badania

TAK, podać

 

-

68

Dawka (CTDIvol obliczana) konieczna do uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej - 5 mm, mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy < 13 mGy

TAK, podać

 

-

69

Dedykowany algorytm rekonstrukcji obrazów redukujący artefakty pochodzące od elementów metalowych i umożliwiający obrazowanie otaczających je tkanek miękkich

TAK, podać

 

-

70

W przypadku stwierdzenia artefaktów pochodzących od elementów metalowych po wykonaniu badania, możliwość ich redukcji za pomocą zaoferowanego w niniejszym punkcie algorytmu, bez konieczności powtarzania badania (wykonania kolejnej akwizycji).

TAK, podać

 

-

71

Wyświetlanie przewidywanej dawki DLP przed wykonaniem serii badania z uwzględnieniem automatycznej modulacji prądu i pozostałych parametrów badania

TAK, podać

 

-

72

Oprogramowanie do monitorowania poziomu dawki, ostrzegające użytkownika w przypadku, gdy szacunkowa dawka dla skanu przewyższa wartość dawki ustanowioną w danej pracowni

TAK, podać

 

-

73

Zestaw protokołów pediatrycznych umożliwiających automatyczny dobór mAs w zależności od wagi pacjenta

TAK, podać

 

-

74

Automatyczne zatrzymywanie rotacji układu lampa-detektor w trakcie przerw w badaniach

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE (MIN. 3 SZT.) STANOWISKA DZIAŁAJĄCE W OPARCIU 0 SERWER(Y) POSTPROCESSINGOWY

 

75

Serwer(y) umożliwiający jednoczesną pracę oraz dostęp do wszystkich aplikacji klinicznych min. 3 jednoczesnym użytkownikom w zakresie aplikacji CT (chyba, że liczba jednoczesnych użytkowników została odrębnie określona przez Zamawiającego w opisie danego parametru) poprzez sieć lokalną lub zdalnie przez Internet.

-      Min. 3 stacje klienckie

-      Możliwość zdalnej pracy stacji klienckiej na serwerze, bez konieczności ściaoania badania na stację kliencką

TAK, podać

 

-

76

Każda stacja kliencka wyposażona monitor / monitory diagnostyczne LCD/TFT. W przypadku oferowania stacji dwumonitorowej - przekątna pojedynczego monitora min, 19". W przypadku konsoli jednomonitorowej - przekątna monitora min. 21"

TAK, podać

 

-

77

Interfejs sieciowy w formacie DICOM 3.0 z następującymi funkcjami:

-      DICOM Print

-      DICOM Storage Commitment

-      DICOM Sent / Recive

-      DICOM Query/Retrieve

TAK, podać

 

-

OPROGRAMOWANIE SERWERA APLIKACYJNEGO

 

78

Automatyczny, bez udziału radiologa, import badań poprzednich z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym

TAK, podać

 

-

79

Pomiary geometryczne (długości, kątów, powierzchni)

TAK, podać

 

-

80

Pomiary analityczne (pomiar poziomu gęstości, histogramy, inne).

TAK, podać

 

-

81

Prezentacje Cine

TAK, podać

 

-

82

MIP

TAK, podać

 

-

83

VR

TAK, podać

 

-

84

MPR

TAK, podać

 

-

85

Elementy manipulacji obrazem (m. in. przedstawienie w negatywie, obrót obrazu i odbicia lustrzane, powiększenie obrazu)

TAK, podać

 

-

86

Automatyczne numerowanie żeber w badaniach TK

TAK/NIE

 

TAK-10 pkt

NIE-0 pkt

87

Automatyczne usuwanie struktur kostnych z pozostawieniem wyłącznie zakontrastowanego drzewa naczyniowego. Możliwość prezentacji układu naczyniowego oraz przeziernych struktur kostnych w czasie rzeczywistym

TAK, podać

 

-

88

Pakiet oprogramowania do analizy naczyń peryferyjnych. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające rozwinięcie analizowanego naczynia na płaszczyźnie, automatyczny pomiar pola powierzchni w płaszczyźnie prostopadłej do osi centralnej naczynia, automatyczne wyznaczenie stenozy, automatyczna wizualizacja całego wybranego naczynia: przekroje podłużne, przekroje poprzeczne, przebieg naczynia

TAK, podać

 

-

89

Pakiet oprogramowania do kolonoskopii. Możliwość w pełni swobodnego poruszania się w obrębie jelita. Możliwość jednoczesnej prezentacji wnętrza jelita i projekcji przekrojów w trzech głównych płaszczyznach

TAK, podać

 

-

90

Interaktywna zmiana położenia kursora we wszystkich oknach wymienionych powyżej. Interaktywna zmiana położenia kursora i automatyczna koleracja obrazu na rozwinięciach wnętrza jelita z badania pacjenta na plecach i brzuchu

TAK, podać

 

-

91

Oprogramowanie do oceny zmian ogniskowych w płucach, z automatyczną identyfikacją zmian guzkowych w miąższu i przyopłucnowych przez program komputerowy, z możliwością zapamiętywania położenia zmian, automatyczną oceną dynamiki wielkości zmian

TAK, podać

 

-

92

Najnowsza wersja oprogramowania do oceny perfuzji mózgu umożliwiająca ocenę ilościową i jakościową (mapy barwne) co najmniej następujących parametrów: rBF (miejscowy przepływ krwi), rBV (miejscowa objętość krwi) oraz TTP (czas do szczytu krzywej wzmocnienia) lub MTT (średni czas przejścia)

TAK, podać

 

-

WSTRZYKIWACZ ŚRODKA CIENIUJĄCEGO - 1 SZTUKA

 

93

Fabrycznie nowy, automatyczny, dwukomorowy, specjalizowany do badań TK wstrzykiwacz kontrastu

TAK, podać

 

-

POZOSTAŁE WYMAGANIA DLA APARATU TK

 

94

Zestaw fantomów serwisowych do kalibracji i kontroli jakości obrazowania

TAK, podać

 

-

95

UPS podtrzymanie min 3 minut dla każdego stanowiska diagnostycznego i serwera

TAK, podać

 

-

96

Moc podłączeniowa tomografu [kVA]

TAK, podać

 

-

97

Wykonanie testów akceptacyjnych po oddaniu aparatu do użytku i testów akceptacyjnych po istotnych naprawach gwarancyjnych zawarte w cenie oferty

TAK, podać

 

 

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

 

98

Wykonawca zapewnia min. 48 - miesięczną i max. 60 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanych urządzeń od momentu podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego, obejmującą części zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja)

TAK, podać

 

 

99

bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące dojazd i robociznę) w okresie gwarancji, min. 1 na rok lub zgodnie z zaleceniami producenta

TAK, podać

 

-

100

czas naprawy gwarancyjnej nieprzedłużającej okresu gwarancji, max. 7 [dni]

TAK, podać

 

-

101

gwarantowany czas przystąpienia do naprawy, max. 48 [h] od zgłoszenia konieczności naprawy

TAK, podać

 

-

102

gwarantowany czas naprawy, max. 7 [dni] od daty zgłoszenia konieczności naprawy

TAK, podać

 

-

103

nazwa serwisu, adres, nr telefonu i faksu, osoba kontaktowa

TAK, podać

 

-

WARUNKI POGWARANCYJNE

 

 

104

Gwarantowany koszt serwisu pogwarancyjnego (wartość netto, waluta PLN) (wszystkie części zamienne i przeglądy), możliwego do zawarcia po upływie okresu gwarancyjnego wiążący przez okres 2 lat po upływie okresu gwarancji. Wykonawca zamówienia będzie związany zadeklarowanym kosztem przez okres 2 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji na przedmiot oferty.

TAK, podać

 

 

 

Odpowiedź:         Zamawiający po uważnej lekturze Załącznika Zestawienie parametrów techniczno – użytkowych tomografu zawartych w piśmie Wykonawcy informuje, że nie wyraża zgody na dopuszczenie jako równoważnego tomografu komputerowego o parametrach opisanych w zapytaniu, gdyż opisany tomograf komputerowy nie stanowi rozwiązania równoważnego funkcjonalnie do aparatu opisanego w SIWZ.

Analiza treści pisma przedłożonego przez firmę Siemens Healthcare, a zwłaszcza proponowanego Zestawienia parametrów  techniczno-użytkowych tomografu pozwala stwierdzić, że opisane w ten sposób urządzenie nie będzie urządzeniem funkcjonalnie równoważnym do aparatu wymaganego zapisami SIWZ w niniejszym postępowaniu. Co więcej, w ocenie Zamawiającego, modyfikacja SIWZ w zakresie proponowanym w przez Siemens Healtcare mogłaby skutkować zakupem rozwiązania relatywnie starszego technologicznie, nie spełniającego oczekiwań Zamawiającego w zakresie prowadzonej i planowanej diagnostyki, charakteryzującego się dużo niższymi parametrami granicznymi niż minimalne wymagane przez Zamawiającego, w związku z powyższym takie działanie nie leży w interesie Zamawiającego.

Jednocześnie należy podkreślić, że zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia umożliwia złożenie oferty przez pytającego oraz inne podmioty działające na rynku.

Należy zauważyć, że w SIWZ opisano parametry techniczne w taki sposób, aby przedmiot zamówienia spełniał wymagania i zaspokajał potrzeby Użytkownika przy jednoczesnym zachowaniu uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Przedmiot zamówienia opisano  określając minimalne standardy jakościowe  i techniczne, a w wymaganiach technicznych nie zawarto żadnych parametrów, które nie wynikały by z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego oraz z obiektywnych okoliczności.

Odnosząc się do zmian proponowanych przez Wykonawcę, informujemy co następuje: 


1. W grupie parametrów technicznych „Gantry i Stół” firma Siemens Healthcare proponuje:
- zmniejszenie średnicy otworu gantry z wymaganych min. 78 cm do min. 70 cm,
- znaczące zmniejszenie maksymalnego zakresu przesuwu stołu bez elementów metalowych umożliwiających skanowanie  z wymaganych min.  200 cm do min. 160 cm (ponadto w grupie „Detektor i System Skanowania”  skrócenie maksymalnej długości skanu topograficznego z wymaganych min. 195 cm do min. 150 cm)
- zmniejszenie maksymalnego dopuszczalnego obciążenia dla precyzji pozycjonowania stołu + 0,25 mm  z 230 kg na 220 kg,
- rezygnację z możliwości zakupu stołu o maksymalnej nośności min. 300 kg poprzez zmianę charakteru parametru z bezwzględnie wymaganego na parametr oceniany – TAK / NIE, a więc umożliwiający zaoferowanie systemu bez tej funkcjonalności.

W ocenie Zamawiającego proponowane modyfikacje nie będą skutkować dopuszczeniem do postępowania systemu o parametrach równoważnych lecz obniżą w znaczny sposób oczekiwane możliwości użytkowe systemu.

Biorąc pod  uwagę aktualne dane statystyczne wynikające ze sprawozdawczości GUS, oraz dotychczasowe doświadczenie Zamawiającego, pragniemy wskazać, że wśród pacjentów występuje coraz więcej osób otyłych, a także tych, których wzrost przekracza 150 cm. Przedmiot zamówienia – tomograf komputerowy, zainstalowany będzie w oddziale ratunkowym. Planując wykonywanie badania typu trauma-skan Zamawiającemu zależy na maksymalnie dużym zakresie skanowania, tak aby badanie było wykonane w maksymalnie krótkim czasie, bez przemieszczenia pacjenta.

Zmniejszenie średnicy otworu gantry, czy też rezygnacja z wymaganej nośności stołu może prowadzić do ograniczeń wykonywania badań pacjentów otyłych (np. przy pochylonym gantry) i skutkować koniecznością odesłania pacjenta do jednostki, która będzie w stanie takie badanie wykonać. W przypadku pacjentów urazowych stwarza to bezpośrednie zagrożenie życia.

 
2.  W grupie parametrów technicznych „Detektory i system skanowania” firma Siemens Healthcare proponuje między innymi:
- rezygnację z możliwości wykonywania badań w skanie spiralnym z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie
- rezygnację z możliwości wykonywania akwizycji z zastosowaniem innych, mniejszych niż 50 cm diagnostycznych pól skanowania (wynikających zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy rtg  w płaszczyźnie xy)
- obniżenie rozdzielczości wysokokontrastowej w płaszczyźnie xy w punkcie 2% krzywej MTF z min. 18 pl/cm do min.15 pl/cm
- wspomniane w pkt. 1 skrócenie zakresów skanu spiralnego i topograficznego z 195 cm do 150 cm

 

W ocenie Zamawiającego proponowane modyfikacje nie będą skutkować dopuszczeniem do postępowania systemu o parametrach równoważnych lecz obniżą w znaczny sposób oczekiwaną jakość diagnostyczną systemu, użytkową, a także jego bezpieczeństwo (tj. bezpieczeństwo pacjenta).

Możliwość wykonywania badań w skanie spiralnym z gantry pochylanym w pełnym oferowanym zakresie, jak i możliwość wykonywania akwizycji z zastosowaniem innych, mniejszych niż 50 cm diagnostycznych pól skanowania (wynikających i zgodnych z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy rtg  w płaszczyźnie xy) mają bardzo istotne znaczenie w diagnostyce i procesie redukcji dawki.

Pragniemy zauważyć,  że zgodnie z doświadczeniem Zmawiającego większość badań realizowanych jest w trybie skanu spiralnego. W przypadku badań głowy, możliwość wykonania takiej akwizycji z pochylanym gantry redukuje ryzyko narażenia gałek ocznych pacjenta na nadmierne  promieniowanie, natomiast w przypadku badań kręgosłupa – ryzyko pominięcia niektórych informacji i niewłaściwego zobrazowania np. przestrzeni miedzykręgowych.

 

Możliwość doboru wielkości pola skanowania do rozmiaru obszaru badanego wpływa bezpośrednio na ograniczanie dawki, którą otrzymuje pacjent w trakcie badania. W ocenie Zamawiającego jest to funkcjonalność niezbędna, np. w przypadku badań pediatrycznych. Ponadto,  według naszej najlepszej wiedzy , w chwili obecnej tomografy oferujące 2 lub 3 pola skanowania (wynikające i zgodne z kolimacją kąta wiązki promieniowania lampy rtg  w płaszczyźnie xy) to standard.

 

Rozdzielczość wysokokontrastowa jest natomiast bardzo istotnym parametrem przekładającym się na jakość diagnostyczną uzyskiwanych obrazów, a tym samym możliwość postawienia prawidłowej diagnozy.

Zamawiający zwraca również uwagę, że parametry, do których usunięcia lub obniżenia wartości granicznych dąży Wykonawca firma Siemens Healthcare, mają również charakter parametrów ocenianych – jakościowych. Zaoferowanie wartości wyższych niż graniczne jest przez Zamawiającego wysoce oczekiwane i premiowane przyznaniem punktów, które będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty najkorzystniejszej. W związku z powyższym Zamawiający tym bardziej nie widzi powodów dla których miałby je obniżać.

 
3.  W grupie parametrów technicznych „Konsola Operatorska” firma Siemens Healthcare proponuje między innymi

- 
rezygnację z wymogu zaoferowania pakietu badań subtrakcyjnych opisanych w pkt. od 52 do 54 poprzez zmianę charakteru tego parametru z parametru granicznego na oceniany  - TAK/NIE, a więc umożliwiający zaoferowanie systemu bez tej funkcjonalności.
- Obniżenie prędkości rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z wykorzystaniem wymaganego do zaoferowania w postępowaniu algorytmu iteracyjnego z min. 15 obr/sek
- Podwyższenie maksymalnego poziomu dawki dla uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm z min. 10,7 mGy do 13 mGy
- Rezygnację z oceny  poziomu dawki dla uzyskania rozdzielczości niskokontrastowej 2 mm poprzez usunięcie tego parametru z treści SIWZ
- Rezygnację z zaoferowania funkcjonalności wymaganej zapisami SIWZ w pkt. 77 poprzez wykreślenie tego parametru z treści SIWZ

 

W ocenie Zamawiającego proponowane modyfikacje nie będą skutkować dopuszczeniem do postępowania systemu o parametrach równoważnych lecz obniżą w znaczny sposób oczekiwaną jakość diagnostyczną systemu, użytkową, a także jego bezpieczeństwo (tj. bezpieczeństwo pacjenta).

Pragniemy zauważyć, że w zakresie badań wymaganych zapisami pkt. 52-54 oraz pkt. 77 Wykonawca firma Siemens nie proponuje Zamawiającemu żadnych rozwiązań alternatywnych, czy równoważnych.  Tymczasem, badania subtrakcyjne są dla Zamawiającego istotną metodą diagnostyczną, w stosunku do standardowych możliwości systemu, zapewniającą dodatkowe możliwości kliniczne, lepsze obrazowanie przepływu kontrastu, lepsze obrazowanie struktur kostnych lub struktur nie widocznych czasem w obrazowaniu metodą „tradycyjną”. Dla Zamawiającego ma ona charakter uzupełniający w stosunku do prowadzonej przez niego diagnostyki i w znaczący sposób podniesie jakość świadczonych usług.  Natomiast możliwość wykonania jednego badania różnych obszarów anatomicznych w jednej procedurze, z jednego podania kontrastu i z różnymi parametrami skanowania, przekłada się bezpośrednio na:
- koszty użytkowania systemu – mniejsze zużycie kontrastu
- bezpieczeństwo pacjenta – mniejsza dawka kontrastu, mniejsza dawka promieniowania,
- krótszy czas badania

– wszystkie te cechy znajdują swe istotne zastosowanie zwłaszcza w przypadku pacjentów urazowych.

W zakresie dawki pragniemy wskazać, że jest ona jednym z najistotniejszych parametrów przekładających się  na bezpieczeństwo systemu i pacjenta.  Wymogi w zakresie rozdzielczości niskokontrastowej i dawki niezbędnej do jej uzyskania zawarte w opisie zamówienia gwarantują Zamawiającemu zakup systemu wysokiej jakości, ale przede wszystkim bezpiecznego dla pacjenta.

 
4.  W grupie parametrów technicznych „Pozostałe wymagania dla aparatury TK” firma Siemens Healthcare proponuje:
- modyfikację treści parametru wymaganego zapisami pkt. 101 tj. maksymalna moc podłączeniowa poprzez usunięcie wartości granicznej maks. 55 kVA

Zamawiający wyjaśnia, że modyfikacja ta nie może być dokonana, ze względu na zgodność opisu przedmiotu zamówienia z założeniami wniosku o przyznanie środków na zakup urządzenia.

Projekt musi uwzględniać rozwiązania techniczne i technologiczne przyczyniające się do poprawy efektywności energetycznej z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego.

Zamawiający zwraca również uwagę, że parametr ten ma charakter parametru ocenianego – jakościowego. Zaoferowanie wartości niższej niż graniczna jest przez Zamawiającego wysoce oczekiwane i premiowane przyznaniem punktów, które będą brane pod uwagę podczas wyboru oferty najkorzystniejszej.

W związku z powyższym Zamawiający jest zainteresowany zakupem urządzenia o jak najniższej mocy podłączeniowej, a jednocześnie wyposażonego w wysokowydajną lampę umożliwiającą wykonywanie badań bez przestojów oraz szereg rozwiązań technologicznych gwarantujących uzyskiwanie wysokiej jakości badań przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pacjenta (zgodnie z zasadą ALARA).

 

Podsumowując:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną przez firmę Siemens Healthcare modyfikację.

Możliwość złożenia oferty zamiennej lub równoważnej na którą powołuje się Wykonawca, nie oznacza bowiem, wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zaoferowanie aparatu o gorszych niż oczekiwane parametrach funkcjonalnych i użytkowych.

Wykonawca nie wskazał jakie konkretnie parametry i w jakim zakresie parametry uniemożliwiają mu złożenie ważnej i niepodlegającej odrzuceniu oferty.

Nie zaproponował też żadnych rozwiązań równoważnych lub alternatywnych w stosunku do rozwiązań, które usunął w proponowanej modyfikacji w stosunku  obowiązującego opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, że zobowiązany jest do dochowania zgodności opisu przedmiotu zamówienia z założeniami i treścią wniosku o przyznanie środków na zakup urządzenia. Brak należytej staranności Zamawiającego w tym zakresie może skutkować utratą części lub całości dofinansowania

Zamawiający odnosi wrażenie, że modyfikacja ta ma jedynie na celu próbę uzyskania zamówienia przez firmę Siemens na konkretny tomograf komputerowy, który nie spełnia wymogów treści SIWZ. Ewentualna modyfikacja ma umożliwić zaoferowanie tego modelu tomografu, co w żaden sposób nie przekłada się na warunki korzystniejsze dla Zamawiającego, ani jego pacjentów.

 

Pytanie 66:    Dot. wzoru umowy §4 ust 6:

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści (w okresie gwarancji): Czas naprawy bez konieczności wymiany części do 3 dni roboczych, czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE?
Odpowiedź:  Zamawiający może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu naprawy jedynie w przypadku skomplikowanych usterek wymagających sprowadzenia unikatowych części lub podzespołów z zagranicy. W przypadku uzasadnionego wniosku jesteśmy gotowi do przedłużenia czasu trwania naprawy do maksymalnie 5 dni kalendarzowych.

Pytanie 67:    Dot. wzoru umowy §4 ust 8

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne nastąpią, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści § 4 ust. 7 warunków umowy, poprzez nadanie mu następującej postaci:

„Przekroczenie terminu naprawy gwarancyjnej urządzenia powoduje przedłużenie okresu gwarancji o ilość dni wydłużającej się naprawy w stosunku do terminu na naprawę wynikającego z umowy”?
Odpowiedź:  W przypadku aparatu do znieczulenia Zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w §4 ust 8 projektu umowy.

 
Pytanie 68:    Dot. wzoru umowy §4 ust 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następującą modyfikację tego ustępu:

„W przypadku niedotrzymania 14 dniowego okresu naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym Sprzedający zobowiązuje się wstawić urządzenie zastępcze na czas wykonania naprawy przedmiotu umowy.”

 

Nieuzasadniona jest sytuacja, w której Zamawiający wymagałby wymiany urządzenia na nowe, kiedy istnieje możliwość jego naprawy. Umożliwienie wstawienia urządzenia zastępczego w sytuacji wydłużającej się naprawy chroni słuszny interes Zamawiającego, a Wykonawcy umożliwi rzetelną kalkulację ceny i przedstawienie najkorzystniejszej oferty.
Odpowiedź:  W przypadku aparatu do znieczulenia zamawiający pozostaje przy dotychczasowych zapisach w projekcie umowy dot. terminu naprawy gwarancyjnej.

 
Pytanie 69:    Dot. Załącznik  nr 6b

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułami z 2016 roku, podemonstaracyjny, z pełną gwarancją?
Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami w SIWZ oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, rok produkcji min. 2018. Nie dopuszcza się oferowania aparatów będących prototypami.

 
Pytanie 70:    Dot. Załącznik  nr 6b

Pkt. 61 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodnie z punktem 61 wymaga, aby aparat do znieczulenia posiadał ekran kolorowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15 cali oraz rozdzielczości minimum 1024 x 768 pikseli, a jedynie punktowany jest parametr: ekran wbudowany/niewbudowany.
Odpowiedź:  Tak. Intencją Zamawiającego jest aby aparat do znieczulenia posiadał ekran kolorowy do prezentacji parametrów wentylacji i krzywych o przekątnej minimum 15 cali oraz rozdzielczości minimum 1024 x 768 pikseli. Punktowany jest jedynie parametr: ekran wbudowany/niewbudowany.

Ponadto zamawiający będzie wymagał, aby ekran respiratora posiadał przekątną min. 15 cali i umieszczony był na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w poziomie i pod kątem.

 

 

Dodatkowo informujemy, iż Zamawiający oczekuje następujących okresów gwarancyjnych:
- tomograf komputerowy: 60 miesięcy,
- sprzęt do ultrasonografii: min. 24 miesiące,
- aparat do znieczulenia: min. 24 miesiące.

 

 

Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Wybór oferty

Łódź, dn.  22 .03.2018 r.

 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu  6/18

 

 

dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (2 PAKIETY) – znak sprawy: 6/18

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (2 PAKIETY) – znak sprawy: 6/18, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2018-03-07 pod nr 526987-N-2018, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zawiadamia, iż w postępowaniu:

 

dla Pakietu 1 wybrano ofertę nr 2 Firmy:

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych

z siedzibą w Katowicach

30-417 Kraków

u. Łagiewnicka 33A

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

______________________________________________________________________________________________

dla Pakietu 2 wybrano ofertę nr 4 Firmy:

 

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

______________________________________________________________________________________________

 

POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRZY ZOSTALI WYKLUCZENI Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  informujemy, że z w/w postępowaniu nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

 

 

POWIADOMIENIE O WYKONAWCACH, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) informujemy, że w w/w postępowaniu nie odrzucono żadnych ofert.

 

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Z poważaniem,

 

 

 

 

 

 

 

Zestawienie złożonych ofert i przyznanych im punktacji

 

dot. postępowania w sprawie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 221.000 EURO na: usługę ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy  (2 PAKIETY) – znak sprawy: 6/18

 

Zamawiający określił do oceny ofert następujące kryteria:

·       cena 90%

·       zakres ubezpieczenia 10%

Zamawiający Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy przekazuje informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofercie w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

PAKIET 1

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena

Cena

Zakres

Łączna punktacja

1

Towarzystwo Ubezpieczeń INTER Polska S.A.

Al. Jerozolimskie 172

02-486 Warszawa

16.792,00 zł

90,00

2,07

92,07

2

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

Ul. Chmielna 85/87

00-805 Warszawa

 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA SA

Centrum Obsługi Klientów Korporacyjnych

Z siedzibą w Katowicach

30-417 Kraków

u. Łagiewnicka 33A

17.004,00 zł

88,88

4,91

93,79

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

47.768,00 zł

31,64

0

31,64

5

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Oddział w Łodzi

90-554 Łódź ul. Łąkowa 29

 

Inter Risk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Vienna Insurance Group

Centrala

00-668 Warszawa ul. Naokowskiego 22

 

40.886,00 zł

36,96

0

36,96

 

 

 

 

PAKIET 2

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena

Cena

Zakres

Łączna punktacja

3

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA SA

Ul. Rodziny Hiszpańskich 1

02-685 Warszawa

426.880,00 zł

60,07

2,26

62,33

4

Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa

284.942,00 zł

90

4,72

94,72

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby ZOZ w Łęczycy

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy

 

 

 

Dyrektywa 2004/18/WE

 

Nr ogłoszenia w TED: 2018/S 055-122803

Data zamieszczenia: 18.03.2018r.

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca, Polska

 

Punkt kontaktowy: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Osoba do kontaktów: Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Tel.: +48 243882601

E-mail: zozleczy@zozleczyca.pl

Faks: +48 243882264

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zozleczyca.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e)  punkt(-y)  kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów)  można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e)  punkt(-y)  kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)  punkt(-y)  kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej: Inna: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności: Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Dostawy, Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca,

Kod NUTS PL712

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest zakup nowego sprzętu medycznego:

-       Tomograf komputerowy – 1 kpl,

-       Aparat do diagnostyki ultrasonograficznej – 1 kpl,

-       Aparat do znieczulenia – 1 kpl

O parametrach techniczno-użytkowych szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami do ZOZ w Łęczycy, zainstaluje ten sprzęt oraz ww. urządzenia, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33100000, 33115000, 33112200, 33172100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp

II.2.2) Informacje o opcjach:   Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach:   Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup tomografu komputerowego

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup tomografu komputerowego o parametrach techniczno-użytkowych szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami do ZOZ w Łęczycy, zainstaluje ten sprzęt oraz ww. urządzenia, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33115000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 2 Nazwa: Zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do diagnostyki ultrasonograficznej o parametrach techniczno-użytkowych szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami do ZOZ w Łęczycy, zainstaluje ten sprzęt oraz ww. urządzenia, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33112200

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: w dniach: 45 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

 

Część nr: 3 Nazwa: Zakup aparatu do znieczulenia

1) Krótki opis

Przedmiotem zamówienia jest zakup aparatu do znieczulenia o parametrach techniczno-użytkowych szczegółowo opisanych w załącznikach do SIWZ. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt wraz z towarzyszącymi mu urządzeniami do ZOZ w Łęczycy, zainstaluje ten sprzęt oraz ww. urządzenia, dokona niezbędnej regulacji i pomiarów celem doprowadzenia parametrów do pełnej użyteczności medycznej związanej z obsługą diagnostyczną pacjentów, a także przeszkoli personel wyznaczony przez Zamawiającego do pracy przy tym sprzęcie w zakresie jego obsługi

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 33172100

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia: w dniach: 30 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium przetargowe na całość zamówienia (wszystkie zadania)  zostało wyznaczone na kwotę 86 000,00 PLN słownie: (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy) .

W przypadku składania ofert częściowych na każde z zadań ustala się następującą wartość wadium:

Zadanie 1 – 70 000,00 PLN.

Zadanie 2 – 12 000,00 PLN.

Zadanie 3 – 4 000,00 PLN.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

-       w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

-       w gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych,

-       w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.) .

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ustala się na 3 % wartości zamówienia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Zamawiający nie przewiduje innej formy wniesienia zabezpieczenia.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Zgodnie z SIWZ

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza na żądanie, zobowiązany będzie przedstawić zamawiającemu następujące dokumenty:

1. koncesję, zezwolenie lub licencję na prowadzenie działalności objętej niniejszym postępowaniem lub dokument potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie,

3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - należy wypełnić odpowiednio w zakresie związanym z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami dotyczącymi stosownych warunków podmiotowych uczestnictwa w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia na potrzeby niniejszego postępowania składa się w formie pisemnej.

Wykonawca, który bierze udział samodzielnie i nie polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji (warunków udziału w postępowaniu) , składa jeden jednolity europejski dokument zamówienia.

Jeżeli wykonawca korzysta z podwykonawców lub z zasobów innych podmiotów, to przestawia również JEDZ dotyczące tych podwykonawców lub podmiotów.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na całość wartości składanej oferty (brutto)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Suma gwarancyjna w polisie OC na jedno zdarzenie nie mniejsza niż 50 000,00 PLN na poszczególne części zamówienia

III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca w ciągu ostatnich 3 lat - lub w krótszym okresie wynikającym z czasu prowadzenia działalności - przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wykonał co najmniej 2 dostawy, których przedmiot był analogiczny z niniejszym zamówieniem o wartości porównywalnej ze złożoną ofertą - w ramach poszczególnych części zamówienia

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury: Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 60

2. Parametry techniczno-użytkowe. Waga 40

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: ZOZ.ZP.391-8/18

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

27.04.2018 - 12:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:   Data: 27.04.2018 - 12:30

Miejscowość: 99-100 Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Podać odniesienie do projektu (projektów)  i/lub programu (programów) : Zamówienie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia, Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego w ramach Konkursu Nr POIS.09.01.00-IP.04-00-007/2016 – tytuł Projektu: „Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych

 

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony wart. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób,

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska

Tel.: +48 224587840

Faks: +48 224587800

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

 

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:   16.03.2018

 

 

Ogłoszenie powyższe zamieszczone zostało również:

-        na Tablicy Ogłoszeń ZOZ w Łęczycy znajdującej się w holu głównym ZOZ w Łęczycy przy Zachodniej 6,

-        w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej nr 2018/S 055-122803 z dnia 20.03.2018r.

 

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

 

 

Załączniki:
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
- Zał. nr 6a do SIWZ,
- Zał. nr 6b do SIWZ,
- Zał. nr 6c do SIWZ,
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.

 

 

Ogłoszenie nr 526987-N-2018 z dnia 2018-03-07 r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy: USŁUGI UBEZPIECZENIA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY (2 PAKIETY)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

 

Nie

 

 

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie line-height:162%;font-family:"Times New Roman",serif;mso-fareast-font-family: "Times New Roman";mso-ansi-language:PL'>

Nie

 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

 

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Tak

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy Spółka Akcyjna 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233 tel. (42) 637–77–96÷98, fax. (42) 637–77–99 e–mail: broker@merydian.pl Strona internetowa: www.merydian.pl Dni i godziny pracy pełnomocnika: poniedziałek – piątek 08.00 – 16.00


REGON 472042317, NIP 725-17-06-712, KRS 0000048205

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

 

Nie

 

 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

 

Europejskiej

 

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, krajowy numer identyfikacyjny

 

610320540, ul. Zachodnia  6 , 99-100   Łęczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 388 2601 wew.

 

205, e-mail zozleczy@zozleczyca.pl, faks 24 388 2264. Adres strony internetowej (URL): www.zozleczyca.pl Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak