KONTROLA ZARZĄDCZA

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania - "Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 6.04.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

- Informacja z otwarcia ofertŁęczyca, dn. 19.02.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

- Informacja z otwarcia ofert


Dodatkowo informacja dostępna jest pod adresem: https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,36603,14fbf54632c6eead523a03d1bc002fe4.htmlŁęczyca, dn. 19.02.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Sprostowanie omyłki w wyjaśnieniach SIWZ pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie


Łęczyca, dn. 9.02.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 9.02.2021r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Ubezpieczenie OC i majątku Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu  – (link:  https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2021%2FBZP%2000005355%2F01 )

- Dokumentacja przetargowa  – (link:  https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,36603,14fbf54632c6eead523a03d1bc002fe4.html )Łęczyca, dn. 4.02.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaŁęczyca, dn. 3.02.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ze streszczeniem oceny i porównania ofert

Dodatkowo informacja dostępna jest pod adresem: https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,33875,dda7639e08ddeee089a4e3a22f77ab5a.htmlŁęczyca, dn. 28.01.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert - „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofertŁęczyca, dn. 21.01.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

- Informacja z otwarcia ofert


Dodatkowo informacja dostępna jest pod adresem: https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,33875,dda7639e08ddeee089a4e3a22f77ab5a.htmlŁęczyca, dn. 12.01.2021r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - (https://mentor.logintrade.net/zapytania_email,33875,dda7639e08ddeee089a4e3a22f77ab5a.html )Łęczyca, dn. 8.01.2021r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=30a7223f-62b0-4553-b35f-97e3d6b6beac )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
- Załącznik nr 12 do SIWZ – Tabele asortymentowo-ilościowe


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 31.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania - "Dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 28.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania - "Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania 

- Streszczenie oceny i porównania ofert 


Łęczyca, dn. 28.12.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy oraz ich małżonków, partnerów życiowych i pełnoletnich dzieci- Ogłoszenie o zamówieniu  – (link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c274fadf-e135-4811-b3b4-257b17e19192  )

- Dokumentacja przetargowa  – (link:  https://mentor.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html )Łęczyca, dn. 23.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 18.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Dostawa odczynników do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 17.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaŁęczyca, dn. 11.12.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Wykonywanie badań laboratoryjnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=985479f8-11da-43bb-a164-4dcff052ae49

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikamiNa wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 10.12.2020r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja w wyniku postępowania - "Dostawa odczynników immunochemicznych na potrzeby Zespołu 
Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 9.12.2020r.

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w ŁęczycyOgłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników chemicznych do oznaczania morfologii krwi na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=a1ca92f3-699b-4834-bc73-31f0e240a61b

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikamiNa wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 8.12.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja o wyniku postępowania - "Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania dla Zadania 10

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 3.12.2020r.

Informacja