Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”  (link:  2020/S 182-437143.)

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 10)

-      Załącznik 11 do SIWZ

-      Jednolity Europejski Dokument ZamówieniaŁęczyca, dn. 18.09.2020r.

Ogłoszenie


Informacja o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”-      Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”  (link:  2020/S 170-411691)

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-      Załącznik nr 1 do SIWZ   - Formularz ofertowy;

-      Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

-      Załącznik Nr 2 do SIWZ   - Opis usług serwisowych;

-      Załącznik nr 3 do SIWZ   - Projekt umowy podstawowej;

-      Załącznik nr 3a do SIWZ - Projekt umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych;

-      Załącznik nr 4 do SIWZ   - Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi;

-      Załącznik nr 5 do SIWZ   - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;

-      Załącznik nr 6 do SIWZ   - Zobowiązanie innego podmiotu;

-      Załącznik nr 7 do SIWZ   - Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków;

-      Załącznik nr 8 do SIWZ   - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

-      Załącznik nr 9 do SIWZ   - Wykaz usług.Łęczyca, dn. 2.09.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 13.08.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 22.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 20.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 9.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=810184a0-1633-4e63-8f98-a7f17cac6aaa )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)

- Załącznik nr 9a do SIWZ
- Załącznik nr 9b do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle edytowalne załączniki niezbędne do przygotowania oferty.Łęczyca, dn. 7.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”  (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ceef15b-3c7c-47c2-a9ef-125eebee79da )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)
- Załączniki nr 9 do  SIWZ


- Załączniki nr 10a do SIWZ
- Załączniki nr 10b do SIWZ
- Załączniki nr 11 do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki od nr 1 do nr 7 w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 22.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 12.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 3.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaŁęczyca, dn. 25.05.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami) 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=123a4e38-f65f-4cf5-b6ab-8a131d8d8701


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 19.05.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


- Informacja o wyniku postępowania – „Usługi dozoru i ochrony mienie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 24.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 23.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki edytowalne do SIWZ


Łęczyca, dn. 16.04.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)  


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 6.04.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zamówieniu: „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła w ZOZ Łęczyca”

 

Załącznik:

-        Zaproszenie do składania ofert

-        Załącznik nr 1 - Formularz oferty

-        Załącznik nr 2 - Wykaz usług

-        Załącznik nr 3 - Wykaz osób

-        Załącznik nr 4 - Umowa – projekt


Łęczyca, dn. 26.03.2020r.

Ogłoszenia

Do wszystkich zainteresowanych – dot. postępowania „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o wyniku postępowania – „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Łęczyca, dn. 24.03.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 20.03.2020r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”
-Pismo przewodnie - wyjaśnienia SIWZ

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia   
 

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Usługa ubezpieczenia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 11.03.2020r.

Ogłoszenie

Łęczyca, 06.03.2020r.

Z AP R OS Z E N I E

            Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy  poszukuje  wykonawcy  robót  budowlanych  polegających  na  remoncie  pomieszczeń  administracyjnych   oraz  pomieszczeń Izby Przyjęć Planowych.

            Zakres  robót  do  wykonania  w  formie  przedmiaru  robót  oraz  kosztorysu  nakładczego  do  uzyskania  w  siedzibie  ZOZ  w  Łęczycy.

            Przy  wyborze  wykonawcy  będą  brane  pod  uwagę:

- koszt  zadania, 

- termin  realizacji, 

- doświadczenie  wykonawcy, 

- zastosowane  materiały.

   Zespół  Opieki  Zdrowotnej  w  Łęczycy  oczekuje  na składanie  ofert  do  dnia  25  marca  br. do godziny 12:00

            Więcej  informacji  można  uzyskać  u  Kierownika  Sekcji  Technicznej – Pana  Jana  Gruszczelaka  lub  pod  numerem  telefonu  24 388 26 01 wew. 193  w  dni  powszednie  w  godzinach  8.00 – 12.00.

            Zakres  prac  budowlanych  zamieszczamy  poniżej.

- Zakres prac budowlanych

 

                                                                                   Z-ca  Dyrektora

                                                                       ds.  administracyjno – eksploatacyjnych

                                                                                   Wojciech  Wodziński

Ogłoszenie o zamówieniu: „Usługa ubezpieczenia ZOZ w Łęczycy”