Ogłoszenie

KONKURS NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Załącznik do konkursu

Informacja

 

 

 

Łęczyca, 20 grudnia 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 38/2019/QZ Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 25.11.2019r. zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.11.2019r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

1.Poradnia Diabetologiczna:

  • Prywatny Gabinet Lekarski dr n. med. Joanna Sawer-Szewczyk, 99-100 Łęczyca,

ul. E.Orzeszkowej 18.

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                Joanna Pawłowska

 

 

 

Łęczyca, 19 grudnia 2019r.

 

 

ZAWIADOMIENIE  O  WYNIKACH  KONKURSU  OFERT

 

Komisja konkursowa w składzie powołanym zarządzeniem Nr 38/2019/QZ Dyrektora ZOZ w Łęczycy z dnia 25.11.2019r. zawiadamia o rozstrzygnięciu konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25.11.2019r.

W  wyniku  konkursu  ofert  na  udzielanie  świadczeń  zdrowotnych  w  Zespole  Opieki   Zdrowotnej w Łęczycy  w okresie 01.01.2020r. – 31.12.2020r., zostały przyjęte następujące oferty:

 

1.Szpitalny Oddział Ratunkowy:

  • Praktyka Lekarska Przemysław Pasikowski, 99-200 Kutno, ul. K.Szymanowskiego 6B/17,

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Konieczny, 91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 24/41, 

 

2. Oddział Wewnętrzny I i II:

  • LEKARZ TOMASZ KARAUDA, 99-232 Grabinka 19A,

 

 3. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Konieczny, 91-120 Łódź, ul. Aleksandrowska 24/41, 

  • Jakub Glück Praktyka Lekarska, 91-854 Łódź, ul.Marysińska 90d/14,

 

          4. Pracownia USG (badania USG serca):

  • Prywatna Praktyka Specjalistyczna Natalia Navarro-Kuczborska, 91-341 Łódź, ul. Brukowa 133,

  • Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Szewczyk, 91-371 Łódź, ul. 11 Listopada 39/23,

  • Prywatna Praktyka Lekarska Grzegorz Nawarski, 91-360 Łódź, ul.Gipsowa 14,

 

         5. Poradnia Onkologiczna:

  • Indywidualna Praktyka Lekarska w miejscu wezwania Robert Piotr Pierzchała, 94-047 Łódź, al.ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 61/33.

 

 

 

 

 

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                                Joanna Pawłowska

Zarządzenie 46/2019/QZ

Ogłoszenie

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na świadczenia zdrowotne w zakresie działania Oddziału Ginekologiczno - Położniczego:

 

Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) w załączeniu.

 

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – zarządzenie Dyrektora ZOZ + ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 – SWKO

Załącznik Nr 3 – formularz oferty

Załącznik Nr 4 – wzór umowy

Załącznik Nr 5 – klauzula informacyjna

Ogłoszenie

Konkurs  ofert  25.11.2019r.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy ogłasza konkurs ofert dla lekarzy na świadczenia zdrowotne w zakresie działania:

1. Poradnia Reumatologiczna (AOS)

2. Poradnia Neurochirurgiczna (AOS)

3. Poradnia Onkologiczna (AOS)

4. Poradnia Diabetologiczna (AOS)

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (SZP)

6. Szpitalny Oddział Ratunkowy (SZP)

7. Oddział Wewnętrzny I i II (SZP)

8. Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (GOZ)

9. Pracownia USG  (USG).

 

Ogłoszenie oraz szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) w załączeniu.

Wykaz załączników:

Załącznik Nr 1 – zarządzenie Dyrektora ZOZ + ogłoszenie konkursu

Załącznik Nr 2 – SWKO poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 3 – formularz oferty poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 4 – wzór umowy poradnie specjalistyczne (AOS)

Załącznik Nr 5 – SWKO oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 6 – Formularz oferty oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 7 – wzór umowy oddziały szpitalne (SZP)

Załącznik Nr 8 – SWKO Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (GOZ)

Załącznik Nr 9 - formularz oferty NiŚOZ  (GOZ)

Załącznik Nr 10 – wzór umowy NiŚOZ (GOZ)

Załącznik Nr 11 – SWKO Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 12 – formularz oferty Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 13 – wzór umowy Pracownia USG (USG)

Załącznik Nr 14 – klauzula informacyjna


 

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych – udostępnienie załączników asort.-cenowych z ofert „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”

- Tabele asortymentowo-cenowe


Łęczyca, dn. 18.11.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych – „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania – „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby ZOZ w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 18.11.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

 

Łęczyca, dn. 12.11.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.:        postępowania pn. dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, nr ogłoszenia w TED:  2019/S 168-410468 

 

W związku z trudnościami technicznymi związanymi z funkcjonowaniem skrzynki oddawczej ePUAP Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informujemy, iż ZOZ w Łęczycy posiada jedną skrzynkę odbiorczą na platformie ePUAP.

W przypadku pojawienia się adresu innego niż /ZOZleczyca/zamowienia oferty i inne dokumenty przetargowe proszę składać na adres, który ujawni się jako adres podawczy ZOZ w Łęczycy (np. /ZOZleczyca/skrytkaESP)

Każdy nadesłany dokument jest widoczny z pozycji odbierającego, czyli ZOZ w Łęczycy.

 

W oczekiwaniu na ofertę przetargową

 

Dyrektor

Zespołu Opieki zdrowotnej w Łęczycy

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w Łęczycy


- Informacja dot. sposobu składania ofert – Dostawa Produktów farmaceutycznych na potrzeby - ZOZ w ŁęczycyŁęczyca, dn. 25.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania – „usługi pralnicze i dzierżawa bielizny i pościeli dla ZOZ w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 23.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian 

- Sprostowanie w TED - 2019/S 200-486028 


Łęczyca, dn. 16.10.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert - „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 11.10.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Sprostowanie dot. ogłoszenia w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Sprostowanie i ogłoszenie zmian (link)

- Sprostowanie w TED - 2019-OJS187-454650-pl


Łęczyca, dn. 27.09.2019r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)

Łęczyca, dn. 26.09.2019r.


Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (link)


Łęczyca, dn. 24.09.2019r.

Informacja

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (link)


Łęczyca, dn. 13.09.2019r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 4)

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pn. „Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia


Łęczyca, dn. 2.09.2019r.

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy, nr ZOZ.ZP.391-13/19

 

W związku z wniesieniem odwołania wobec postanowień SIWZ dot. postępowania przetargowego pn. wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotej w Łeczycy Zamawiający działając w trybie art. 182 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz.1986 z późn. zm.) postanowił przedłużyć termin składania ofert w tym postępowaniu.

Nowy termin składania ofert ustala się na dzień 18.09.2019r. godz.1200.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.09.2019r. godz.1230 w miejscu opisanym w SWZ.

Wszystkie prawa i obowiązki Zamawiającego i wykonawców odnoszące się do terminu pierwotnego będą odnosiły się do terminu zmienionego.

Innych zmian do specyfikacji nie wprowadza się.

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

Łęczyca, dnia 29.08.2019r.

 

 

Do wszystkich zainteresowanych

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
„Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Zawiadomienie o złożeniu odwołania

oraz wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego

 

Działając na podstawie art. 185 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że w trakcie postępowania otrzymał w dniu 21 sierpnia 2019 r. kopię odwołania wniesionego przez Wykonawcę: HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE  Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem:
09-200 Sierpc, ul Bojanowska 2A

Treść odwołania w załączeniu.

Mając na uwadze powyższe oraz zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wzywa Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie (art. 185 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Zgodnie z postanowieniem art. 185 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron.

 

Dyrektor

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

Załącznik:

- kopia odwołania


 

 

Łęczyca, dnia 23.08.2019r.

 

Informacja

Informacja o zamówieniu pn. "Wykonywanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o zamówieniu pn. "Wykonanie usług pralniczych oraz dzierżawa bielizny i pościeli szpitalnej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

-Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami)

Łęczyca, dn. 16.08.2019r.

Ogłoszenie

Ogłoszenie o wyniku postępowania pn. "Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy"

- Ogłoszenie o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert

 Łęczyca, dn. 9.07.2019r.

Informacja

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zmianie ogłoszenia pn. „Dostawa odczynników do badań biochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Łęczyca, dn. 3.07.2019r.

Ogłoszenie