Informacja

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania"Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym  ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 23.11.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników chemicznych do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa odczynników chemicznych do badań immunochemicznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”  (link:  https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=40988265-338f-4af2-b291-bf3a0db6be90

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikamiNa wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 18.11.2020r.

Informacja

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 3.11.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym  ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 15.10.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja II dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Wyjaśnienia II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Łęczyca, dn. 12.10.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki do SIWZ – w formie do edycji - ułatwiające przygotowanie ofertyŁęczyca, dn. 9.10.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załącznik nr 3 do SIWZŁęczyca, dn. 28.09.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa produktów farmaceutycznych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”  (link:  2020/S 182-437143.)

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami od 1 do 10)

-      Załącznik 11 do SIWZ

-      Jednolity Europejski Dokument ZamówieniaŁęczyca, dn. 18.09.2020r.

Ogłoszenie


Informacja o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”-      Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Świadczenie usługi w zakresie nadzoru autorskiego i opieki serwisowej nad szpitalnym systemem informatycznym ESKULAP i ENOVA365 oraz rozbudowa systemu HIS”  (link:  2020/S 170-411691)

-      Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

-      Załącznik nr 1 do SIWZ   - Formularz ofertowy;

-      Załącznik nr 1a do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ);

-      Załącznik Nr 2 do SIWZ   - Opis usług serwisowych;

-      Załącznik nr 3 do SIWZ   - Projekt umowy podstawowej;

-      Załącznik nr 3a do SIWZ - Projekt umowy  powierzenia przetwarzania danych osobowych;

-      Załącznik nr 4 do SIWZ   - Wykaz Aplikacji objętych usługami serwisowymi;

-      Załącznik nr 5 do SIWZ   - Oświadczenie dot. grupy kapitałowej;

-      Załącznik nr 6 do SIWZ   - Zobowiązanie innego podmiotu;

-      Załącznik nr 7 do SIWZ   - Oświadczenie Wykonawcy dot. braku prawomocnego wyroku sądu administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków;

-      Załącznik nr 8 do SIWZ   - Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

-      Załącznik nr 9 do SIWZ   - Wykaz usług.Łęczyca, dn. 2.09.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja o wyniku postępowania

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 13.08.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”.

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 22.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja o wyniku postępowania - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 20.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 9.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa mięsa i produktów mięsnych na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=810184a0-1633-4e63-8f98-a7f17cac6aaa )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)

- Załącznik nr 9a do SIWZ
- Załącznik nr 9b do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle edytowalne załączniki niezbędne do przygotowania oferty.Łęczyca, dn. 7.07.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych:

Informacja o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Termomodernizacja budynków i źródła ciepła ZOZ Łęczyca”  (https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=7ceef15b-3c7c-47c2-a9ef-125eebee79da )

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami do nr 1 do nr 8)
- Załączniki nr 9 do  SIWZ


- Załączniki nr 10a do SIWZ
- Załączniki nr 10b do SIWZ
- Załączniki nr 11 do SIWZ


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki od nr 1 do nr 7 w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 22.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Informacja o wyniku postępowania - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 12.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 3.06.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków ZamówieniaŁęczyca, dn. 25.05.2020r.

Ogłoszenie

Informacja o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”


- Ogłoszenie o zamówieniu pn. „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy” 

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (z załącznikami) 

- Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono również w Biuletynie Zamówień Publicznych pod adresem: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=123a4e38-f65f-4cf5-b6ab-8a131d8d8701


Na wniosek wykonawcy, celem szybszego i łatwiejszego przygotowania oferty, Zamawiający prześle załączniki w formie umożliwiającej edycję.Łęczyca, dn. 19.05.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


- Informacja o wyniku postępowania – „Usługi dozoru i ochrony mienie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Streszczenie oceny i porównania ofert


Łęczyca, dn. 24.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja z otwarcia ofert - „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Informacja z otwarcia ofert


Łęczyca, dn. 23.04.2020r.

Ogłoszenie

Do wszystkich zainteresowanych


Informacja dot. wyjaśnienia SIWZ w postępowaniu pn. „Usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy”

- Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniki edytowalne do SIWZ


Łęczyca, dn. 16.04.2020r.

Ogłoszenie