Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Badania laboratoryjne

Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej


Kierownik laboratorium:
mgr Małgorzata Łazarek-Kaftan

Z-ca kierownika: mgr Justyna Bartczak


Zespół Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej
prowadzi działalność w zakresie podstawowej i specjalistycznej diagnostyki laboratoryjnej.
Wykonywane są badania z zakresu:

- biochemii,

- immunochemii,

- koagulologii,

- immunologii transfuzjologicznej,

- analityki ogólnej,

- mikrobiologii

Badania wykonywane są na dobrej jakości sprzęcie diagnostycznym a wyniki autoryzowane są przez diagnostów laboratoryjnych. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach specjalizacyjnych oraz kursach. Laboratorium zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Jakość wykonywanych przez nas badań laboratoryjnych monitorowana jest poprzez kontrole wewnątrzlaboratoryjne oraz uczestnictwo w zewnętrznych sprawdzianach organizowanych przez:

- Centralny Ośrodek Badan Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej,

- Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej,

- Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

- Standlab.

Kontakt

Laboratorium:
24 388 26 01 wew. 117
Punkt pobrań:
24 388 26 01 wew. 200

Godziny pobrań i odbioru wyników

Punkt pobrań :
07:00 - 10:00, od poniedziałku do piątku
Odbiór wyników:
12:00 - 15:30, od poniedziałku do piątku
Logo placówki ZOZ Łęczyca
Dla specjalistów
Oferty pracy