Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Pozostałe jednostki organizacyjne

Rada społeczna

Informacje o Radzie

Rada Społeczna w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest organem inicjującym i opiniodawczym Rady Powiatu Łęczyckiego oraz organem doradczym Dyrektora ZOZ
w Łęczycy. Skład Rady określa Statut Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Rada może podejmować decyzje, wyrażać opinie i przedstawiać wnioski w formie uchwał. Dokładne zadania oraz powoływanie  Rady społecznej określa ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zmianami).

Dział Sanitarno-Epidemiologiczna

Informacje o dziale

Kierownik: Anna Mamińska
tel: 24 388 26 01 wew. 104

Dział Kadr

Informacje o dziale

Kierownik: mgr Jadwiga Graczyk
tel: 24 388 26 01 wew. 216

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Informacje o dziale

Kierownik: mgr Pamela Janecka- Szlozer
tel: 24 388 26 01 wew. 205

Dział Organizacyjno-Prawny

Informacje o dziale

Kierownik: mgr Monika Staruszkiewicz
tel: 24 388 26 01 wew. 102

Dział Kontraktowania, Statystyki i Analiz

Informacje o dziale

Kierownik: inż. Łukasz Kaźmierczak
tel: 24 388 26 01 wew. 243

Dział Finansowy

Informacje o dziale

Główny Księgowy: mgr Aneta Jerzmanowska
tel: 24 388 26 01 wew. 187

Sekcja Techniczna

Informacje o sekcji

Kierownik:  Jarosław Czerwczak
tel: 24 388 26 01 wew. 193

Sekcja Administracyjno - Gospodarcza

Informacje o sekcji

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Kotłownia

Informacje

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Kuchnia

Informacje

Kierownik: mgr inż. Bożena Wojtczak
tel: 24 388 26 01 wew. 202

Stanowiska samodzielne

Radca Prawny

Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik Dyrektora do spraw wdrażania i koordynowania precesu kontoli zarządczej

Inspektor ochrony radiologicznej

Pełnomocnik Dyrektora do spraw ochrony inromacji niejawnych

Inspektor ds. BHP

Koordynarot ds. dostępności

Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora

Dietetyk

Stanowisko do spraw ppoż.

Kapelan szpitalny

Logo placówki ZOZ Łęczyca
Dla specjalistów
Oferty pracy