Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Cyberbezpieczeństwo

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy decyzją Ministra Zdrowia został ustanowiony operatorem usługi kluczowej w sektorze ochrony zdrowia, polegającej na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej oraz obrocie i dystrybucji produktów leczniczych, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1863 ze zm.)
 
Operator usługi kluczowej ma podejmować odpowiednie i proporcjonalne środki techniczne i organizacyjne w celu zarzadzania ryzykami, na jakie narażone są wykorzystywane są przez niego sieci i systemy informatyczne oraz odpowiednie środki zapobiegające i minimalizujące wpływ incydentów dotyczących bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych wykorzystywanych w celu świadczenia takich usług kluczowych, z myślą o zapewnieniu ciągłości tych usług.
 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, zgodnie z ustawą o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, zapewnienia użytkownikom usługi kluczowej dostęp do wiedzy pozwalającej na zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowania skutecznych sposobów zabezpieczania się przed tymi zagrożeniami.
 
Cyberbezpieczeństwo, zgodnie z art. 2 pkt. 4 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, to odporność systemów informacyjnych na działania naruszające poufność, integralność, dostępność i autentyczność przetwarzanych danych lub związanych z nimi usług oferowanych przez te systemy.

Przedstawiamy Państwu najważniejsze informacje dotyczące najczęściej występujących cyberataków: 
 
 1. Malware, czyli złośliwe oprogramowanie, które bez zgody i wiedzy użytkownika wykonuje na komputerze działania na korzyść osoby trzeciej.
 2. Man in the Middle jest rodzajem ataku polegającym na uczestniczeniu osoby trzeciej np. w transakcji pomiędzy sklepem internetowym a klientem. Celem takich ataków jest przechwycenie informacji lub środków pieniężnych (np. uzyskanie danych niezbędnych do logowania w systemie bankowości elektronicznej).
 3. Cross site scripting polegający na umieszczeniu na stronie internetowej specjalnego kodu, którego kliknięcie przez użytkownika powoduje przekierowanie na inną stronę internetową (np. na witrynę konkurencji).
 4. Phishing jest to atak polegający na dokonywaniu prób przejęcia haseł służących użytkownikowi do logowania na np. portalach społecznościowych, do których dostęp umożliwia atakującym uzyskanie danych osobowych użytkownika.
 5. DDoS, czyli atak, którego celem jest zablokowanie możliwości logowania użytkownika na stronę internetową poprzez jednoczesne logowanie na tę samą stronę się wielu użytkowników. Wywoływany w ten sposób sztuczny ruch wzmacnia zainteresowanie użytkowników np. produktem dostępnym w sklepie internetowym.
 6. SQL Injection jest atakiem polegającym na wykorzystywaniu przez przestępców luk występujących w zabezpieczeniach np. aplikacji i pozwalającym na uzyskanie przez osoby nieuprawione danych osobowych.
 7. Ransomware to rodzaj ataku, którego celem jest przejęcie i zaszyfrowanie danych użytkownika po to aby w następnym kroku udostępnić te same dane użytkownikowi pod warunkiem wniesienia przez niego “okupu”.
 8. Malvertising pozwala przestępcom na dotarcie do użytkowników przeglądających zaufane strony internetowe poprzez nośniki jakimi są udostępniane na stronach internetowych reklamy, a następnie na instalowanie bez wiedzy i zgody użytkownika złośliwego oprogramowania na urządzeniach użytkownika.
 
Zachęcamy do śledzenia informacji publikowanych w szczególności na stronach zespołów reagowania na incydenty bezpieczeństwa informatycznego, np.:

 1. na stronie internetowej pierwszego w Polsce zespołu reagowania na incydenty informatyczne CERT.PL: https://www.cert.pl/
 2. przygotowanych przez CERT.PL publikacji: https://www.cert.pl/publikacje/
 3. cyklicznego, bezpłatnego biuletynu porad bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów OUCH!: https://www.cert.pl/ouch/
 
Podstawowym elementem bezpieczeństwa w sieci Internet jest zastosowanie zasady ograniczonego zaufania i podwyższonej ostrożności.
 
Przedstawiamy Państwu podstawowe kwestie bezpiecznej pracy w sieci Internet:
 
 • Używaj oprogramowania antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 • Korzystaj wyłącznie z legalnego oprogramowania.
 • Staraj się nie korzystać z sieci publicznych, jeżeli logujesz się do systemu.
 • Regularnie aktualizuj oprogramowanie oraz bazy danych wirusów.
 • Nie otwieraj podejrzanych e-maili oraz załączników. Zwracaj szczególną uwagę na załączniki posiadające kilka rozszerzeń plików jednocześnie np. faktura.pdf.zip, dokument.jar.doc.
 • Nie korzystaj ze stron, które nie mają ważnego certyfikatu (np. brak protokołu https) chyba, że masz stuprocentową pewność z innego źródła, że strona taka jest bezpieczna.
 • Nie zostawiaj swoich danych osobowych w niesprawdzonych serwisach i na stronach, zawsze czytaj dokładnie Regulaminy i Polityki, weryfikuj na co wyrażasz zgodę.
 • Nie wysyłaj e-mailem poufnych danych bez ich szyfrowania.
 • Pamiętaj, że szpital, bank, czy urząd nie wysyła e-maili do swoich pacjentów/klientów/interesantów z prośbą o podanie hasła lub loginu do jakichkolwiek systemów w celu ich weryfikacji.
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny na Twoim komputerze.
 • Aplikacje i programy pobieraj wyłącznie z oficjalnych źródeł.
 
Zalecamy również stosowanie poniższych środków bezpieczeństwa:

 • Blokuj ekran swojego urządzenia (np. hasło, PIN).
 • Włącz ustawienia blokady ekranu Twojego urządzenia.
 • Wpisując swoje hasło, pin, login zweryfikuj, czy nikt Cię nie nagrywa lub nie widzi tego, co wpisujesz.
 • Nie udostępniaj nikomu swojego loginu i hasła do systemu.
 • Unikaj stosowania haseł, które można łatwo z Tobą powiązać.
 • Hasło powinno mieć co najmniej 8 znaków w tym litery, cyfry i znaki specjalne.
 • Nie zapisuj haseł na kartkach, w notatniku
 • Stosuj różne hasła w różnych systemach.
 • Unikaj logowania do systemów z cudzych urządzeń.
 • Staraj się nie zapisywać haseł w pamięci przeglądarki.
 • Przed sprzedażą / oddaniem urządzenia innej osobie, usuń z niego wszystkie dane.
 • Jeżeli masz taką możliwość korzystaj z nakładek prywatyzujących na monitor (również w urządzeniu mobilnym) w miejscach publicznych.
 • Smartfony i tablety coraz częściej zastępują inne urządzenia osobiste. Pamiętaj, że podobnie jak domowe komputery, nasze urządzenia mobilne wymagają odpowiedniej ochrony przed wirusami, dlatego również na smartfonie używaj oprogramowania antywirusowego.
 • Instaluj aktualizacje aplikacji i systemu operacyjnego w swoim urządzeniu mobilnym.
 • Pobieraj i instaluj aplikacje wyłącznie z oficjalnych sklepów z aplikacjami.
 • Nie uruchamiaj linków z wiadomości SMS lub e-mail, jeśli nie masz pewności, że pochodzą z bezpiecznego i zaufanego źródła.
 • Jeżeli nie korzystasz w danej chwili z Wi-Fi lub Bluetooth, wyłącz je.

Zgłaszanie incydentów bezpieczeństwa:

Każdy pacjent, osoba odwiedzająca pacjentów, pracownik, współpracownik Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy, w przypadku zauważenia:

 1. próby przełamania zabezpieczeń, próby nieautoryzowanego wejścia na chroniony obszar;
 2. powzięcia wątpliwości co do stanu technicznego urządzeń informatycznych, na których przetwarzane są dane osobowe;
 3. innych budzących wątpliwości w zakresie przestrzegania bezpieczeństwa informacji, a mogących wpłynąć na świadczenie usług, proszony jest o zgłoszenie niezwłocznie zaobserwowanej sytuacji na adres e-mail: incydent@zozleczyca.pl.
 

 Grafika ochrona przed Pishingiem (PLIK JPG 124KB)