ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64

Darowizny prosimy wpłacać na konto: 
77 1130 1163 0014 7046 6420 0002


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

zrealizował zadanie pn.

 

Unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie ścieków w okresie październik 2021- marzec 2022 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie refundacji poniesionych kosztów i realizowany w ramach Programu priorytetowego pn.:

Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa edycja II

 

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zakres Projektu obejmował:

utylizację odpadów medycznych


odprowadzenie ścieków

 

Wartość zrealizowanego zadania:          209.977,86 zł


Wartość dofinansowania z WFOŚiGW:       207.877,00,-zł

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

lipiec 2022 r.


Informacja

Łęczyca, 20 lipca 2022r.


Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy informuje, że pozyskał środki z funduszu prewencyjnego PZU w wysokości 15 000,00 (piętnaście tysięcy złotych 00/100) na zakup 2 rejestratorów holterowskich i zestawu do 24 godzinnego monitorowania ciśnienia krwi.
Zespół Opieki Zdrowtnej w Łęczycy uruchamia porody rodzinne

Rodzącej może towarzyszyć jedna osoba.


Poniższe wytyczne zostały przygotowane w trosce o zdrowie pacjentek, noworodków oraz personelu medycznego.

Ze względu epidemiologicznych osoba towarzysząca nie powinna posiadać objawów infekcyjnych, ujemny wynik testu PCR w kierunku SARS-CoV2 ważny 48 godzin przed porodem bądź ujemny test antygenowy ważny 24 godziny przed porodem.

Brak ujemnego wyniku testu przesiewowego lub testu PCR skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w porodzie rodzinnym.

Osobę towarzyszącą obowiązuje maseczka ochronna FFP2, fartuch ochronny, przestrzeganie higieny rąk oraz utrzymanie conajmniej 1,5 m dystansu w kontakcie z innymi osobami.

Osoba towarzysząca może przebywać nie dłużej jak 1 godzinę po porodzie.

Umożliwiamy wykonanie testu antygenowego.

ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ GRUPY NA FACEBOOK:

Położne ZOZ Łęczyca

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

zrealizował zadanie pn.

 

Modernizacja infrastruktury i urządzeń związanych z magazynowaniem odpadów medycznych
wraz z utylizacją odpadów medycznych i odprowadzeniem ścieków

 

 

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
w formie refundacji poniesionych kosztów i realizowany w ramach
Programu priorytetowego pn.:

Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa

 

Celem Programu jest unieszkodliwienie odpadów medycznych oraz unieszkodliwienie lub odzysk ścieków ze szpitali z obszaru województwa łódzkiego, powstałych w czasie obowiązywania zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 w Polsce

 

Zakres Projektu obejmował:

- modernizację infrastruktury i urządzeń związanych z magazynowaniem odpadów medycznych

- utylizację odpadów medycznych

- odprowadzenie ścieków

 

Wartość zrealizowanego zadania:          283 464,13

Wartość dofinansowania z WFOŚiGW:       280 628,-

 

www.wfosigw.lodz.pl

 

kwiecień 2021 r.Szanowni Państwo,

       Uprzejmie informujemy, że Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy realizuje szczepienia populacyjne przeciwko COVID-19.

       Osoby zainteresowane szczepieniem przeciwko COVID-19 realizowanym przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy prosimy o kontakt z punktem szczepeiń pod nr telefonu 24 388 26 28 lub mailowo szczepienia@zozleczyca.pl.

     

Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta ? 800-190-590 ? tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

·        czym jest koronawirus

·        jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

·        co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

·        gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować

·        gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

UWAGA !!!!!

                                                                           Informacja dla Pacjentów
                                                  poradni specjalistycznych


W związku z sytuacją związaną z zapobieganiem, przeciwsziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wskazujemy możliwość skorzystania z konsultacji specjalistycznych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych lub innych systemów łączności.

Forma TELEPORADY będzie udzielona wyłącznie:


  • w sytuacji, gdy ocena stanu zdrowia i zakres niezbędnych czynności do zrealizowania na rzecz pajenta nie wyga jego osobistej obecności;
  • pacjentom kontynuującym opiekę w danej poradni specjalistycznej i wyrażają zgodę na jej udzielenie

Informacje dot. uzyskania świadczenia zdrowotnego w formie TELEPORADY można uzyskać dzwoniąc pod numer
24 388 63 97

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  ORGANIZACYJNEGO

    § 161

1.    Pacjenci zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowani przez jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podlegają ocenie klinicznej w obszarze segregacji medycznej, w którym jest przydzielona jedna z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania jej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2.    Określa się maksymalny czas podjęcia decyzji przez lekarza:

a)    lekarz dyżurny SOR decyzję o odmowie przyjęcia do oddziału lub decyzję o skierowaniu pacjenta do oddziału szpitalnego podejmuje niezwłocznie w oparciu o podjęte działania diagnostyczne i terapeutyczne (zgodnie z kategorią pilności), nie dłużej jednak, niż w ciągu 12 godzin od rejestracji pacjenta;

b)    lekarz oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na oddział niezwłocznie w oparciu o informacje lekarza dyżurnego SOR, nie dłużej jednak, niż w ciągu 6 godzin od wydania skierowania przez lekarza dyżurnego SOR.

3.    Określa się następujące zasady dla pacjentów z niską kategorią pilności:

a)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 8.00 – 18.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają poinformowani o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją pacjenta;

b)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 18.00 –8.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają skierowani do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielającego świadczeń w obszarze szpitala.

Copyright zozleczyca.pl