ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64 Rejestracja poradni tel. 24 388 63 97

 _______________________________________________________________________________________________________

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy realizuje projekt pn.

 

Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia,  Działanie 9.1.  Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

 

Przedmiotem Projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest budowa lądowiska oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu łęczyckiego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego.

Planuje się, że efektem projektu będzie:
-        obniżenie śmiertelności z przyczyn nagłych w okresie wczesnoszpitalnym
-        zmniejszenie ilości tzw. zgonów do uniknięcia
-        zniwelowanie istniejących dysproporcji w rozwoju infrastruktury społecznej, w tym infrastruktury zdrowotnej
-        podniesienie standardu usług medycznych
-        zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjenta.

 

 

 

Wartość Projektu:  4 251 839,50

 

Wkład Funduszy Europejskich:   3 614 063,57

Copyright zozleczyca.pl