ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64

Darowizny prosimy wpłacać na konto: 
77 1130 1163 0014 7046 6420 0002


TELEFON ALARMOWY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W  ŁĘCZYCY
663735628


Telefoniczna Informacja Pacjenta - tu uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

Telefoniczna Informacja Pacjenta ? 800-190-590 ? tu przez całą dobę uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Pod numerem bezpłatnej i całodobowej Telefonicznej Informacji Pacjenta uzyskasz informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

Konsultanci poinformują Cię:

·        czym jest koronawirus

·        jak się zabezpieczyć przed koronawirusem

·        co zrobić, gdy wracasz z kraju, w którym zdarzyły się przypadki zakażenia koronawirusem i masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia

·        gdzie znajdziesz najbliższą placówkę inspekcji sanitarnej lub oddział zakaźny szpitala oraz dowiesz się jak się z nimi skontaktować

·        gdy będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości związane z postępowaniem w sytuacji podejrzenia zakażania koronawirusem.

Połączenie z Telefoniczną Informacją Pacjenta jest bezpłatne, a z konsultantami porozmawiasz przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

UWAGA !!!!!

W związku szerzącą się epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 Zespół Opieki Zdrowotnej zgodnie z wytycznymi NFZ uruchamia porady telefoniczne.
24 388 63 97 do poradni:
                                          - alergologicznej dla dzieci 
                                          - endokrynologiczna
                                          - kardilogiczna
                                          - dermatologiczna
                                          - neurologiczna
                                          - neurologiczna dla dzieci
                                           - onkologiczna
                                           - gruźlicy i chorób płuc
                                           - medycyny sportowej
                                           - chirurgii urazowo ortopedycznej
                                           - okulistyczna
                                           - otolaryngologiczna
                                           - urologiczna
24 388 17 17 do poradni:
                                           - chirurgii ogólnej
                                           - churugii naczyniowej
24 721 27 55 do poradni:
                                           - ginekologiczno-położniczej

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  ORGANIZACYJNEGO

    § 161

1.    Pacjenci zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowani przez jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podlegają ocenie klinicznej w obszarze segregacji medycznej, w którym jest przydzielona jedna z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania jej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2.    Określa się maksymalny czas podjęcia decyzji przez lekarza:

a)    lekarz dyżurny SOR decyzję o odmowie przyjęcia do oddziału lub decyzję o skierowaniu pacjenta do oddziału szpitalnego podejmuje niezwłocznie w oparciu o podjęte działania diagnostyczne i terapeutyczne (zgodnie z kategorią pilności), nie dłużej jednak, niż w ciągu 12 godzin od rejestracji pacjenta;

b)    lekarz oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na oddział niezwłocznie w oparciu o informacje lekarza dyżurnego SOR, nie dłużej jednak, niż w ciągu 6 godzin od wydania skierowania przez lekarza dyżurnego SOR.

3.    Określa się następujące zasady dla pacjentów z niską kategorią pilności:

a)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 8.00 – 18.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają poinformowani o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją pacjenta;

b)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 18.00 –8.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają skierowani do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielającego świadczeń w obszarze szpitala.

Copyright zozleczyca.pl