ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64 Rejestracja poradni tel. 24 388 63 97


 

 

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy

 

zrealizował Projekt pn.

 

Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych

 

Projekt dofinansowany jest z Funduszy Europejskich i realizowany w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Priorytet IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia
Działanie 9.1.  Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

 

Przedmiotem Projektu jest budowa lądowiska oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu łęczyckiego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy.

 

 

Wartość Projektu:  4 251 839,50

Wkład Funduszy Europejskich:   3 614 063,57

 

 

 

www.mapadotacji.gov.pl


_________________________________________________________________________________

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy realizuje projekt pn.

 

Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych

 

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia,  Działanie 9.1.  Infrastruktura Ratownictwa Medycznego

 

Przedmiotem Projektu realizowanego przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jest budowa lądowiska oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, w celu podniesienia jakości i dostępności do świadczeń zdrowotnych.

 

Celem ogólnym projektu jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego ludności powiatu łęczyckiego poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego.

Planuje się, że efektem projektu będzie:
-        obniżenie śmiertelności z przyczyn nagłych w okresie wczesnoszpitalnym
-        zmniejszenie ilości tzw. zgonów do uniknięcia
-        zniwelowanie istniejących dysproporcji w rozwoju infrastruktury społecznej, w tym infrastruktury zdrowotnej
-        podniesienie standardu usług medycznych
-        zwiększenie sprawności i bezawaryjności urządzeń medycznych, poprzez dostęp do nowych technologii. Wybrane technologie poszczególnych elementów usprzętowienia przełożą się na wysoką jakość usług uzyskanych w wyniku realizacji projektu, a tym samym na poprawę bezpieczeństwa pacjenta.

 

 

 

Wartość Projektu:  4 251 839,50

 

Wkład Funduszy Europejskich:   3 614 063,57

 

 

 

 

 

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie
o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy jako beneficjent Projektu pn. „Poprawa wyposażenia oraz funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łęczycy celem zwiększenia dostępności oraz skuteczności udzielania świadczeń ratowniczych w zdarzeniach nagłych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020  informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w ramach realizacji ww. Projektu.

 

 

Mechanizm ten został opracowany i udostępniony przez Instytucję Zarządzającą.
Jest to narzędzie informatyczne umożliwiające przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego w szczególności poprzez:

a) specjalny adres e-mail:  naduzycia.POIS@mr.gov.pl

 

lub

 

b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej stron internetowej: www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci

 ______________________

Pomoc niemieckiej kliniki dla łęczyckiego ZOZ.

      Siedemnaście szpitalnych łóżek z napędami elektrycznymi, które przekazała Klinika Ortopedyczna im. Św. Anny w Hanowerze (Niemcy) trafiło do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy. Już niedługo organizowany będzie  kolejny transport sprzętu do powiatowego Szpitala im. Świętej Faustyny Kowalskiej w Łęczycy.

Od blisko dwóch lat trwały starania i szeroko prowadzona korespondencja Krystyny Pawlak  - Wicestarosty Powiatu Łęczyckiego i dyr. Wojciecha Wodzińskiego z Adamem Malińskim – nauczycielem i działaczem społecznym z Wielkopolski, który pomógł w sprowadzeniu sprzętu medycznego do Łęczycy. informacje o potrzebach szpitala  w Łęczyca jako pierwsza przekazala Adamowi Malińskiemu pacjentka z Klodawy - Dorota Chrapkowska.  

W lipcu z wizytą do Łęczycy przyjechał Adam Maliński wraz z pastorem Rudolfem Albrechtem i jego rodziną. Odbyło się spotkanie z przedstawicielami samorządu powiatowego i łęczyckiego szpitala w sprawie pomocy w pozyskaniu sprzętu medycznego z Niemiec dla łęczyckiego ZOZ. Organizacją i logistyką przedsięwzięcia zajął się Wojciech Wodziński, zastępca dyrektora ds. administracyjno- ekspoatacyjnych w ZOZ Łęczyca. W nieodpłatnym transporcie łóżek pomogła firma Miratrans i prezes Mirosław Stasiak oraz Walter Warnecke i Petra Pecdur oraz wolontariusze z Niemiec.

Łóżka zostały przywiezione w tym miesiącu i są już użytkowane na oddziałach szpitalnych. Wczoraj, podczas wizyty w szpitalu Krystyny Pawlak – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Wojciech Wodziński prezentował rozmieszczenie łóżek. Jak podkreślają pielęgniarki z łęczyckiego szpitala, łóżka są dużo lżejsze niż dotychczasowe, łatwiejsze w obsłudze i bardziej zwrotne. Z pewnością ułatwią pobyt w szpitalu pacjentom i personelowi medycznemu.

Copyright zozleczyca.pl