ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCY 99-100 ŁĘCZYCA UL. ZACHODNIA 6 REGON: 610320540 NIP: 775-10-58-587 e-mail: zozleczyca@zozleczyca.pl CENTRALA: tel. 24 388 26 01, fax. 24 388 22 64 Rejestracja poradni tel. 24 388 63 97

WYCIĄG  Z  REGULAMINU  ORGANIZACYJNEGO

    § 161

1.    Pacjenci zgłaszający się samodzielnie lub przetransportowani przez jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, podlegają ocenie klinicznej w obszarze segregacji medycznej, w którym jest przydzielona jedna z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem pilności udzielania jej świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27.06.2019r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

2.    Określa się maksymalny czas podjęcia decyzji przez lekarza:

a)    lekarz dyżurny SOR decyzję o odmowie przyjęcia do oddziału lub decyzję o skierowaniu pacjenta do oddziału szpitalnego podejmuje niezwłocznie w oparciu o podjęte działania diagnostyczne i terapeutyczne (zgodnie z kategorią pilności), nie dłużej jednak, niż w ciągu 12 godzin od rejestracji pacjenta;

b)    lekarz oddziału podejmuje decyzję o przyjęciu pacjenta na oddział niezwłocznie w oparciu o informacje lekarza dyżurnego SOR, nie dłużej jednak, niż w ciągu 6 godzin od wydania skierowania przez lekarza dyżurnego SOR.

3.    Określa się następujące zasady dla pacjentów z niską kategorią pilności:

a)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 8.00 – 18.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają poinformowani o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, zgodnie z deklaracją pacjenta;

b)    pacjenci, których zarejestrowano w godz. 18.00 –8.00 i  przydzielono kategorię pilności oznaczone kolorem zielonym lub niebiskim, których stan zdrowia nie wymaga pilnej interwencji, po wstępnej ocenie klinicznej lekarza dyżurnego, zostają skierowani do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej udzielającego świadczeń w obszarze szpitala.

Copyright zozleczyca.pl