zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Spis telefonów

Szpital im. Św. Faustyny Kowalskiej
Oddział Wewnętrzny I
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Wewnętrzny II
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Chirurgiczny
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Noworodków
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Dziecięcy
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Laryngologiczny
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Ginekologiczno - Położniczy
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
Pododdział Urazowo - Ortopedyczny
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111
SOR
Sekretariat: 111 111 111
Rejestracja: 111 111 111