zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Pozostałe jednostki organizacyjne

Sekcja Sanitarno-Epidemiologiczna

Informacje o sekcji

Kierownik: Anna Mamińska
tel: 24 388 26 01 wew. 104

Sekcja Techniczna

Informacje o sekcji

Kierownik: Jan Gruszczelak
tel: 24 388 26 01 wew. 193

Sekcja Służb Pracowniczych

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Jadwiga Graczyk
tel: 24 388 26 01 wew. 132

Sekcja Administacyjno-Gospodarcza

Informacje o sekcji

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Pamela Janecka- Szlozer
tel: 24 388 26 01 wew. 205

Sekcja Organizacji i Nadzoru

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Monika Staruszkiewicz
tel: 24 388 26 01 wew. 102

Sekcja Controllingu i Analiz

Informacje o sekcji

Kierownik: Łukasz Kaźmierczak
tel: 24 388 26 01 wew. 243

Sekcja Informatyczna

Informacje o sekcji

Kierownik: Łukasz Kaźmierczak
tel: 24 388 26 01 wew. 243

Sekcja Ekonomiczno - Finansowa

Informacje o sekcji

Główny Księgowy: Aneta Jerzmanowska
tel: 24 388 26 01 wew. 187

Sekcja ds. Zagrożeń Kryzysowych

Informacje o sekcji

Stanowiska samodzielne

Informacje o stanowisku

Radca Prawny

Pełnomocnik Dyrektora ds. Zarządzania Jakością

Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik Dyrektora ds. wdrażania i koordynowania precesu kontoli zarządczej

Inspektor ochrony radiologicznej

Pełnomocnik Dyrektora ds. ochrony inromacji niejawnych

Stanowisko ds. BHP

Rada społeczna

Informacje o Radzie

Kuchnia

Kierownik: Bożena Wojtczak
tel: 24 388 26 01 wew. 202

Kotłownia

Informacje o Kotłowni

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Image
Dla specjalistów
Oferty pracy