zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Pozostałe jednostki organizacyjne

Rada społeczna

Informacje o Radzie

Sekcja Sanitarno-Epidemiologiczna

Informacje o sekcji

Kierownik: Anna Mamińska
tel: 24 388 26 01 wew. 104

Sekcja Techniczna

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr inż. Jan Gruszczelak
tel: 24 388 26 01 wew. 193

Sekcja Służb Pracowniczych

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Jadwiga Graczyk
tel: 24 388 26 01 wew. 132

Sekcja Administacyjno-Gospodarcza

Informacje o sekcji

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Sekcja Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Pamela Janecka- Szlozer
tel: 24 388 26 01 wew. 205

Sekcja Organizacji i Nadzoru

Informacje o sekcji

Kierownik: mgr Monika Staruszkiewicz
tel: 24 388 26 01 wew. 102

Sekcja Controllingu i Analiz

Informacje o sekcji

Kierownik: inż. Łukasz Kaźmierczak
tel: 24 388 26 01 wew. 243

Sekcja Informatyczna

Informacje o sekcji

Kierownik: inż. Łukasz Kaźmierczak
tel: 24 388 26 01 wew. 243

Sekcja Ekonomiczno - Finansowa

Informacje o sekcji

Główny Księgowy: mgr Aneta Jerzmanowska
tel: 24 388 26 01 wew. 187

Stanowiska samodzielne

Radca Prawny

Inspektor Ochrony Danych

Pełnomocnik Dyrektora do spraw wdrażania i koordynowania precesu kontoli zarządczej

Inspektor ochrony radiologicznej

Pełnomocnik Dyrektora do spraw ochrony inromacji niejawnych

Stanowisko do spraw BHP

Stanowisko do spraw obsługi sekretariatu Dyrektora

Dietetyk

Stanowisko do spraw ppoż.

Kapelan szpitalny

Kuchnia

Kierownik: mgr inż. Bożena Wojtczak
tel: 24 388 26 01 wew. 202

Kotłownia

Kierownik: Wojciech Redlicki
tel: 24 388 26 01 wew. 152

Image
Dla specjalistów
Oferty pracy