Przejdź do głównej treści
Przejdź do mapy strony
zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Oddział Ginekologiczno - Położniczy

Oddziały szpitalne

Informacje o oddziale

Lekarze:
Ordynator:  lek. Jerzy Milczarek - Specjalista położnictwa i ginekologii

Z-ca ordynatora:  lek. Andrzej Kwiatkowski - Specjalista położnictwa i ginekologii

Lekarze pracujący w oddziale:  
                               lek. Joanna Ślubowska -Specjalista położnictwa i ginekologii
                               lek. Iwona Macudzińska-Lisiecka - Specjalista położnictwa i ginekologii
                               lek. Iwona Migdał - Specjalista położnictwa i ginekologii
                               lek. Agnieszka Dyśko

Położna Oddziałowa:  mgr położnictwa, położna Magdalena Turkowska - Specjalistka pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego

Odział położniczo-ginekologiczny posiada łącznie 30 łóżek:
Część porodowa:
      - 3 boksy porodowe
      - 3 sale przedporodowe, jedno- i dwuosobowe (4 łóżka) z osobnymi sanitariatami
      - wydzieloną klimatyzowaną salę operacyjną do cięć cesarskich, zabiegi operacyjne wykonywane całodobowo
Część położnicza: 10 łóżek, w salach jedno- i dwuosobowych.
Część ginekologiczna: 16 łóżek, w salach jedno- i dwuosobowych.
 
W trosce o bezpieczeństwo pacjentek, zachowanie wysokiego standardu i kompleksowości leczenia oddział całodobowo współpracuje z oddziałem neonatologicznym
i innymi oddziałami szpitalnymi ZOZ w Łęczycy oraz Pracownią Diagnostyki Obrazowej (pełen profil badań ultrasonograficznych, tomografia komputerowa), Pracownią Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownią Rehabilitacji.
Pacjentki naszego oddziału objęte są opieką lekarzy specjalistów oraz wykwalifikowanych położnych.
Pacjentki oddziału gin.-poł. mogą korzystać z porad psychologa.
 
Trakt porodowy:  to wyjątkowe miejsce na mapie naszego szpitala, tu odbywają się porody drogami natury, zabiegowe oraz operacyjne w ramach I stopnia referencyjności, zgodnie z aktualnymi regulacjami prawnymi o opiece nad kobietą ciężarną. Oddział oferuje całodobowy nadzór lekarza ginekologa, położnej i pediatry nad kobietą ciężarną
i rodzącą. Zapewniamy kompleksowe badania (w tym amnioskopię i KTG), a także naukę oddychania i parcia wraz z wykorzystaniem piłki położniczej lub znieczulenia (Entonox), zachęcamy do porodów rodzinnych pod okiem doświadczonego personelu, który ciągle wzbogaca swoją wiedzę.

W oddziale wykonywana jest diagnostyka i leczenie:
     - rozwoju ciąży, ocena dobrostanu płodu, diagnostyka i leczenie powikłań ciąży w ramach I stopnia referencyjności.
 
Położnictwo: w dogodnych warunkach (sale jednoosobowe) przyjmujemy położnice po porodzie i cięciu cesarskim, zaś na dwóch wyodrębnionych salach znajduje się miejsce dla ciężarnych z zaawansowanymi ciążami wymagającymi wzmożonej obserwacji.
 
W ramach ginekologii zachowawczej leczymy:
      - stany zapalne narządu rodnego, zaburzenia hormonalne, nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych, wykonujemy diagnostykę torbieli i guzów narządu rodnego
      - endometriozę
 
W ramach ginekologii zabiegowej i operacyjnej wykonywane są:
       - zabiegi operacyjne technikami klasycznymi:
             brzuszne – leczenie operacyjne mięśniaków narządu rodnego, torbieli przydatków i innych guzów narządu rodnego
             pochwowe – w zaburzeniach statyki narządu rodnego
       - zabiegi operacyjne laparoskopowe – laparoskopie diagnostyczne, operacyjne usuwanie torbieli narządu rodnego, operacyjna diagnostyka i leczenie endometriozy
       - zabiegi histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej
       - łyżeczkowanie jamy macicy
       - inne zabiegi diagnostyczno-lecznicze w obrębie narządu rodnego (ECON, marsupializację gl. Bartholina, pobieranie wymazów/cytologii)
 
Informacje dla pacjentek:
  1. Przychodząc do porodu pacjentki powinny mieć ze sobą: kartę ciąży, wynik grupy krwi, aktualną morfologię, wymaz GBS, wyniki HBS i HIV.
  2. Sugerujemy pacjentkom, aby zabrały ze sobą do szpitala: wkładki położnicze, podkłady na łóżko.

Kontakt

Sekretariat:
24 388 26 01 wew. 114
Dyżurka lekarska:
24 388 26 01 wew. 165
Dyżurka położnych - ginekologia
24 388 26 01 wew. 128
E-mail kontaktowy:
ginekologiczny@zozleczyca.pl
Ordynator:
24 388-26-01 wew. 154
Sala porodowa:
24 388-26-01 wew. 113
Dyżurka położnych - położnictwo
24 388-26-01 wew. 168
Logo placówki ZOZ Łęczyca
Dla specjalistów
Oferty pracy