zozleczyca@zozleczyca.pl
tel. 24 388 26 01
Łęczyca, ul. Zachodnia 6

Kadra zarządzająca

p. o. Dyrektora ZOZ Łęczyca
lek. med. Łukasz Michalak
tel. 24 388 26 01 wew. 107
zozleczyca@zozleczyca.pl
Z-ca Dyrektora ZOZ Łęczyca ds. administracyjno - eksploatacyjnych
Wojciech Wodziński
Główny Księgowy
Aneta Jerzmanowska
tel. 24 388 26 01
ksiegowosc@zozleczyca.pl
Pielęgniarka Oddziałowa
Marzena Urbaniak