Dyrektor Naczelny
lek. med. Andrzej Pietruszka

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Rehabilitacji
lek. med. Krzysztof Kołodziejski

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
mgr inż. Wojciech WodzińskiNaczelna Pielęgniarka
mgr Marzena Urbaniak
Copyright zozleczyca.pl