Informujemy, że dnia 4 stycznia 2021 roku Zespół Opieki Zdrowotnej w Łęczycy podpisał umowę o zarządzanie PPK z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Szczegóły dotyczące funkcjonowania PPK znajdą Państwo w załącznikach:

- matreiały informacyjne
- film promocyjny

Firma PZU rozpoczęła regularne spotkania online (webex) dla pracowników. Mają one na celu przybliżenie zasad funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz wywiązanie się z ustawowego obowiązku informacyjnego wobec uczestników.

--  Zaproszenie na spotkanie informacyjne
--  Instrukcja instalacji i logowania do systemu WEBEX

Copyright zozleczyca.pl