p.o. Dyrektora 
lek. med. Krzysztof KołodziejskiZ-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
mgr inż. Wojciech Wodziński
Naczelna Pielęgniarka
mgr Marzena Urbaniak


Copyright zozleczyca.pl