Dyrektor
lek. med. Andrzej Pietruszka


Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa i Rehabilitacji
lek. med. Krzysztof KołodziejskiZ-ca Dyrektora ds. Administracyjno - Eksploatacyjnych
mgr inż. Wojciech Wodziński


Główny Księgowy
dr n. tech. Leszek Haduch


Naczelna Pielęgniarka
mgr Marzena Urbaniak


Copyright zozleczyca.pl